Hlavní obsah

стыд

Vyskytuje se v

красне́ть: красне́ть от стыда́červenat studem

сгора́ть: Я сгора́ла со стыда́.Hořela jsem studem.

срам: Стыд и срам!To je průšvih!, To je strašná ostuda!

rdít se: красне́ть от стыда́rdít se studem

hanba: провали́ться от стыда́propadnout se hanbou

propadnout se: Был гото́в сквозь зе́млю провали́ться (от стыда́).Nejraději by se studem propadl.

stud: Ни стыда́, ни со́вести нет у неё.Nemá kouska studu.

стыд: горе́ть от стыда́hořet studem