Hlavní obsah

стыд

Vyskytuje se v

красне́ть: красне́ть от стыда́červenat studem

сгора́ть: Я сгора́ла со стыда́.Hořela jsem studem.

срам: Стыд и срам!To je průšvih!, To je strašná ostuda!

rdít se: rdít se studemкрасне́ть от стыда́

hanba: propadnout se hanbouпровали́ться от стыда́

propadnout se: Nejraději by se studem propadl.Был гото́в сквозь зе́млю провали́ться (от стыда́).

stud: Nemá kouska studu.Ни стыда́, ни со́вести нет у неё.