Hlavní obsah

večer

Příslovce

  • ве́черомdnes/zítra večerсего́дня/за́втра ве́черомpozdě večerпо́здно ве́чером

Vyskytuje se v

štědrý: Štědrý večerРожде́ственский соче́льник

čas: Máš dnes večer čas?У тебя́ есть вре́мя сего́дня ве́чером?

dnes: dnes večerсего́дня ве́чером

do: od rána do večeraс утра́ до ве́чера

gala: gala večerгала́-ве́чер

chýlit se: Den se chýlí k večeru.День кло́нится к ве́черу.

přebrat: Večer na návštěvě přebral.Ве́чером в гостя́х перебра́л.

ráno: od rána do večeraс утра́ до ве́чера

stavit se: Stavte se večer u nás.Заходи́те к нам ве́чером.

večer: dnes/zítra večerсего́дня/за́втра ве́чером

volno: Máš dnes večer volno?Ты свобо́дна сего́дня ве́чером?

chválit: Nechval dne před večerem.Зови́/Хвали́ день по ве́черу.

moudrý: Ráno moudřejší večera.У́тро ве́чера мудрене́е.

ночь: pozdě večer, na nocна́ ночь гля́дя

ве́чер: Přišel domů k večeru.Пришёл домо́й под ве́чер.

ве́чером: pozdě večerпо́здно ве́чером

очарова́тельный: kouzelný večerочарова́тельный ве́чер

под: večer před Novým rokemночь под Но́вый год

протанцева́ть: protancovat celý večerпротанцева́ть весь ве́чер

соче́льник: Štědrý večerРожде́ственский соче́льник

у́тро: od rána do noci, od rána do večeraс утра́ до но́чи

цыплёнок: Nechval dne před večerem.Цыпля́т по о́сени счита́ют.