Hlavní obsah

nepříznivý

Vyskytuje se v

představit: představit co v příznivém světleпредста́вить что в вы́годном све́те

příznivý: za příznivou cenuза прия́тную це́ну

nepříznivý: nepříznivé počasíнеблагоприя́тная пого́да