Hlavní obsah

объя́вленный

Přídavné jméno-ая, -ое

  • ohlášený, stanovený, vypsanýзара́нее объя́вленная цена́předem udaná cena

Vyskytuje se v

ро́зыск: vyhlásit pátráníобъяви́ть ро́зыск

шах: dát šachобъяви́ть шах

вне: postavit mimo zákonобъя́вить вне зако́на

война́: vyhlásit válku komu/čemuобъяви́ть войну́

объя́вленный: předem udaná cenaзара́нее объя́вленная цена́

balík: cenný balíkце́нная посы́лка, посы́лка с объя́вленной це́нностью

cenný: pošt. cenný balíkце́нная посы́лка, посы́лка с объя́вленной це́нностью

stanný: vyhlásit stanné právoобъяви́ть оса́дное положе́ние

vyhlásit: vyhlásit válkuобъяви́ть войну́

vypsat: vypsat (předčasné) volbyобъяви́ть (досро́чные) вы́боры

amnestie: vyhlásit amnestiiобъяви́ть амни́стию

bankrot: ohlásit bankrotобъяви́ть себя́ банкро́том

hladovka: vyhlásit protestní hladovkuобъяви́ть голодо́вку в знак проте́ста

konkurz: vyhlásit konkurzобъяви́ть ко́нкурс

odměna: vypsat odměnuобъяви́ть вознагражде́ние

postavit: postavit koho mimo zákonобъяви́ть вне зако́на

prohlásit: prohlásit koho za mrtvéhoобъяви́ть мёртвым кого

tendr: vypsat tendrобъяви́ть торги́/те́ндер

úpadek: ohlásit úpadekобъяви́ть банкро́тство

válka: vyhlásit/vést válkuобъяви́ть/вести́ войну́

výběrový: vypsat výběrové řízeníобъяви́ть ко́нкурс по вы́бору

vypsaný: vypsaná soutěžобъя́вленный ко́нкурс

zákaz: vydat/odvolat zákazобъяви́ть/снять запре́т

zákon: postavit koho/co mimo zákonобъя́вить вне зако́на кого/что

объяви́ть: vyjádřit vděčnost komuобъяви́ть благода́рность кому