Hlavní obsah

poloviční

Přídavné jméno

  1. (padesátiprocentní) полови́нныйza poloviční cenuза полцены́/полови́нную це́нуpoloviční jízdenkaде́тский биле́т, биле́т со ски́дкой 50%poloviční porceполупо́рция
  2. (částečný, necelý) непо́лный, части́чный, полови́нный

Vyskytuje se v

jízdenka: проездно́й биле́т для студе́нтов со ски́дкой 50%zlevněná/poloviční jízdenka pro studenty

jet: рабо́тать на пятьдеся́т проце́нтовjet na poloviční výkon

porce: заказа́ть полпо́рцииobjednat si poloviční porci

Židovka: полуевре́йкаpoloviční Židovka

poloviční: полупо́рцияpoloviční porce