Hlavní obsah

cenový

Přídavné jméno

  • це́новый, ценово́йcenová relaceсоотноше́ние ценcenová politikaполи́тика ценcenová nabídkaцена́ предложе́нияcenová hladinaу́ровень цены́cenový rozdílра́зница/разли́чие в це́нах, це́новая ра́зница

Vyskytuje se v

hladina: cenová hladinaу́ровень цен

index: ekon. cenový indexи́ндекс цен

politika: cenová/daňová/důchodová/bytová politikaценова́я/нало́говая/пенсио́нная/жили́щная поли́тика

strop: ekon. cenový stropве́рхний преде́л/потоло́к цен

liberalizace: ekon. cenová liberalizaceлиберализа́ция цен

rozpětí: cenové rozpětíценово́й диапазо́н

соотноше́ние: cenová relace соотноше́ние цен

всплеск: prudký nárůst cen, cenový boomвсплеск цен

cenový: cenová relaceсоотноше́ние цен