Hlavní obsah

prohlídka

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (prohlédnutí) осмо́тр(výstavy ap.) просмо́трprohlídka městaосмо́тр го́рода, (s průvodcem) обзо́рная экску́рсия по го́роду
  2. (kontrola) прове́рка, досмо́тр, о́быскcelní prohlídkaтамо́женный досмо́трdomovní prohlídkaдома́шний о́быскosobní prohlídkaли́чный досмо́трpovolení k prohlídceо́рдер на о́быск
  3. (lékařská) (мед)осмо́тр, обсле́дование, медици́нский осмо́тр

Vyskytuje se v

domovní: о́быск кварти́рыdomovní prohlídka

zdravotní: медици́нский осмо́трzdravotní prohlídka

hrad: осмо́тр за́мкаprohlídka hradu

lékařský: враче́бный осмо́трlékařská prohlídka

pravidelný: регуля́рный осмо́трpravidelná prohlídka

достопримеча́тельность: осмо́тр достопримеча́тельностейprohlídka památek

осмо́тр: медици́нский осмо́трlékařská prohlídka, vyšetření

тур: виртуа́льный турvirtuální prohlídka interiéru, muzea ap.

prohlídka: дома́шний о́быскdomovní prohlídka