Hlavní obsah

жи́тельство

Podstatné jméno, rod střední

  • pobytпостоя́нное жи́тельствоtrvalé bydlištěа́дрес постоя́нного ме́ста жи́тельстваadresa trvalého bydliště

Vyskytuje se v

жи́тельство: trvalé bydlištěпостоя́нное жи́тельство

постоя́нный: trvalé bydlištěпостоя́нное жи́тельство

заяви́ть: schválit povolení k pobytuзаяви́ть вид на жи́тельство

bydliště: trvalé/přechodné bydlištěпостоя́нное/вре́менное ме́сто жи́тельства

pobyt: povolení k (trvalému) pobytuразреше́ние на (постоя́нное) жи́тельство

trvalý: trvalé bydlištěпостоя́нное ме́сто жи́тельства, ПМЖ, постоя́нное местожи́тельство

žádost: žádost o povolení k pobytuзаявле́ние о разреше́нии на жи́тельство

adresa: adresa trvalého bydlištěа́дрес постоя́нного ме́ста жи́тельства

povolení: povolení k trvalému pobytuвид на жи́тельство, ВНЖ

вид: povolení k trvalému pobytuвид на жи́тельство