Hlavní obsah

elán

Vyskytuje se v

увлече́ние: говори́ть/рабо́тать с увлече́ниемmluvit/pracovat s elánem

elán: рабо́тать с энтузиа́змомpracovat s elánem