Hlavní obsah

určený

Vyskytuje se v

otcovství: určení otcovstvíустановле́ние отцо́вства

příslovečný: příslovečné určení místa/času/způsobuобстоя́тельство ме́ста/вре́мени/о́браза де́йствия

diagnóza: určit diagnózuпоста́вить диа́гноз

likvidace: určit k likvidaciпредназна́чить для уничтоже́ния

určený: dostavit se v určenou dobuяви́ться в назна́ченный срок

určit: med. určit diagnózuдиагности́ровать, поста́вить диа́гноз

диа́гноз: určit diagnózuпоста́вить диа́гноз

идти́: směřovat k určenému cíliидти́ к наме́ченной це́ли

определи́ть: určit cenuопредели́ть це́ну

пункт: místo určeníпункт назначе́ния

убо́йный: jatečný skot, hovězí dobytek určený k porážceубо́йный скот

určení: místo určenícíl, místo doručení ме́сто назначе́ния