Hlavní obsah

určený

Vyskytuje se v

určení: místo určenícíl, místo doručení ме́сто назначе́ния

určení: příslovečné určenívětný člen обстоя́тельство

blíže: blíže neurčenýнеопределённый

otcovství: určení otcovstvíустановле́ние отцо́вства

příslovečný: příslovečné určení místa/času/způsobuобстоя́тельство ме́ста/вре́мени/о́браза де́йствия

určení: med. určení diagnózyдиагности́рование, диа́гноз

určení: příslovečné určení času/místa/účelu/příčiny/způsobuобстоя́тельство вре́мени/ме́ста/це́ли/причи́ны/о́браза де́йствия

diagnóza: určit diagnózuпоста́вить диа́гноз

likvidace: určit k likvidaciпредназна́чить для уничтоже́ния

určení: určení data vznikuдатиро́вка

určení: určení polohyлока́ция

určení: určení ceny zboží, pozemku ap.расце́нка

určit: med. určit diagnózuдиагности́ровать, поста́вить диа́гноз

určit: určit otcovstvíустанови́ть отцо́вство

určit: určit k likvidaciпредназна́чить для уничтоже́ния

назначе́ние: пункт/ме́сто назначе́нияmísto určení

диа́гноз: поста́вить диа́гнозurčit diagnózu

идти́: идти́ к наме́ченной це́лиsměřovat k určenému cíli

определи́ть: определи́ть це́нуurčit cenu

пункт: пункт назначе́нияmísto určení