Hlavní obsah

vyhrazený

Vyskytuje se v

vyhradit si: vyhradit si právo na coоста́вить за собо́й пра́во на что

právo: Všechna práva vyhrazena.Все права́ защищены́.

vyhradit: Změna programu vyhrazena.Возмо́жно измене́ние програ́ммы.

vyhradit: Všechna práva vyhrazena.Все права́ защищены́/сохранены́.