Hlavní obsah

vyhradit si

Vyskytuje se v

vyhradit si: оста́вить за собо́й пра́во на чтоvyhradit si právo na co