Hlavní obsah

прийти́

Dokonavé slovesoприду́, придёшь; пришёл, -шла́; прише́дший; придя́

  1. přijít, dojít, dostavit se
  2. přijet, dojet o dopravních prostředcích, připlout o parníku ap.
  3. přijít, být doručen o dopise ap.
  4. přijít, nastat, nadejít jaro ap.
  5. přijít do rozpaků, k sobě ap., dát se do pohybu ap.прийти́ в у́жасzděsit seприйти́ в бе́шенствоrozzuřit seприйти́ в хоро́шее настрое́ниеdostat dobrou náladu
  6. к чему přijít, dojít, dospět k čemu k závěru ap.

Dokonavé slovesoприду́, придёшь; пришёл, -шла́; прише́дший; придя́

  1. прийти́ в чу́вство přijít k sobě, nabýt vědomí

Vyskytuje se v

бровь: прийти́ на бровя́хpřilézt po čtyřech, vrátit se namol

себя́: прийти́ в себя́vzpamatovat se, probrat se, přijít k sobě o pacientovi ap.

ум: прийти́ на умnapadnout, přijít na mysl

него́дность: прийти́ в него́дностьvzít za své

неи́стовство: прийти́/впасть в неи́стовствоrozzuřit se, rozběsnit se

умиле́ние: прийти́ в умиле́ниеbýt dojat

вдруг: Пришли́ все вдруг.Všichni přišli najednou.

ве́чер: Пришёл домо́й под ве́чер.Přišel domů k večeru.

ве́чером: Приду́ то́лько ве́чером.Přijdu až večer.

волне́ние: прийти́ в волне́ниеzneklidnět

восто́рг: прийти́ в восто́ргnadchnout se, dát se unést

где́-то: Приду́ где́-то о́коло восьми́.Přijdu asi kolem osmé.

есте́ственно: Я есте́ственно приду́!Jasně že přijdu!

заключе́ние: прийти́ к заключе́ниюdospět k závěru

когда́: Когда́ он придёт?Kdy přijde?

поздне́е: Пришёл поздне́е чем ты.Přišel později než ty.

раздраже́ние: прийти́ в раздраже́ниеrozčílit se

расстро́йство: прийти́ в расстро́йствоpokazit se, zkazit se

сейча́с: Сейча́с приду́.Přijdu hned.

согла́сие: прийти́ к согла́сиюdohodnout se, dospět k dohodě

соглаше́ние: прийти́ к соглаше́ниюdospět k dohodě, dohodnout se

созна́ние: прийти́ в созна́ниеnabýt vědomí

у́жас: прийти́ в у́жасvyděsit se

черёд: Пришёл наш черёд.Jsme na řadě.

я́рость: прийти́ в я́ростьrozzuřit se

воро́та: Пришла́ беда́ отворя́й воро́та.Neštěstí nechodí samo., Neštěstí plodí neštěstí.

отворя́ть: Пришла́ беда́ отворя́й воро́та.Neštěstí nechodí nikdy samo.

тёща: Не к тёще на блины́ пришёл.Nepřišel ses sem flákat.