Hlavní obsah

напа́сть

Dokonavé sloveso-аду́, -адёшь; -а́л, -а́ла; -а́вший

  1. не на того́ напа́л hovor.na něj (jen tak) nepřijde

Dokonavé sloveso-ду́, -дёшь, -адёт; -а́л, -а́ла; -а́вший

Vyskytuje se v

напа́сть: не на того́ напа́лna něj (jen tak) nepřijde