Hlavní obsah

упа́сть

Vyskytuje se v

упа́д: до упа́дуdo úmoru, do (naprostého) vyčerpání

я́блоко: я́блоку не́где упа́стьnepropadl by ani špendlík

о́бморок: упа́сть в о́бморокomdlít, upadnout do bezvědomí

стул: упа́сть со сту́лаspadnout ze židle

воз: Что с во́зу упа́ло, то пропа́ло.Co je pryč, to je pryč.

нога́: в но́ги упа́сть комуponížit se, klanět se před kým

mdloba: upadnout do mdlobупа́сть в о́бморок

padnout: padnout do mdlobупа́сть в о́бморок

pracovat: pracovat do úmoruрабо́тать до упа́ду

: Ať neupadneš!Смотри́ не упади́!

bezvědomí: upadnout do bezvědomíупа́сть в о́бморок, потеря́ть созна́ние, лиши́ться созна́ния

div: Div že neupadl.Чуть (бы́ло) не упа́л.

pokoušet se: Pokoušely se o něj mdloby.Он чуть не упа́л в о́бморок.

spadnout: Ceny spadly dolů.Це́ны упа́ли.

upadnout: upadnout do bezvědomíпотеря́ть созна́ние, упа́сть в о́бморок

hnutí: Není tam k hnutí.Там не́где поверну́ться., Там я́блоку не́где упа́сть

na: Byla tam hlava na hlavě.Я́блоку не́где бы́ло упа́сть.

smát se: smát se až se za břicho popadatсмея́ться до упа́ду

špendlík: Špendlík by nepropadl.Я́блоку не́где упа́сть.

válet se: válet se smíchyсмея́ться до упа́ду, быть под столо́м от сме́ха