Hlavní obsah

hnutí

Podstatné jméno, rod střední

  1. (pohyb) движе́ниеbez hnutíнеподви́жно, без движе́ния
  2. (myšlenkový proud, organizace) движе́ниеpolitické/reformní hnutíполити́ческое/реформи́стское движе́ние
  3. (duševní stav) волне́ниеhnutí mysliдуше́вное волне́ние

Vyskytuje se v

ani: ani hnout!ни ша́гу!

hnutí: politické/reformní hnutíполити́ческое/реформи́стское движе́ние

odpor: hnutí odporuдвиже́ние сопротивле́ния

dělnický: dělnické hnutíрабо́чее движе́ние

hnout se: Ani se nehni!(Стой!) Не дви́гайся!

odbojový: odbojové hnutíдвиже́ние сопротивле́ния

brva: Nehnul ani brvou.Он гла́зом не моргну́л.

led: Ledy se hnuly.Лёд тро́нулся.

pro: nehnout pro nikoho ani prstemпа́льцем не шевельну́ть для кого

prst: nehnout pro koho/co ani prstemпа́лец о па́лец не уда́рить, па́льцем не пошевели́ть для кого/чего

забасто́вочный: stávkové hnutíзабасто́вочное движе́ние

рабо́чий: dělnické hnutíрабо́чее движе́ние

вести́: Nehne ani brvou.И бро́вью не ведёт.

повести́: Ani nemrkl., Nehnul ani brvou.Он бро́вью не повёл.

шевели́ться: Hni sebou!, Pohni!Шевели́сь!

бровь: nehnul ani brvou, ani nemrklи бро́вью не повёл кто

дви́нуть: nehnout ani prstem nenamáhat seпа́льцем не дви́нуть

ме́сто: Ani hnout!Ни с ме́ста!

му́скул: nehnul ani brvouни оди́н му́скул не дро́гнул у кого

тро́гаться: Ledy se (po)hnuly. něco se začalo dítЛёд тро́гается.

шаг: nehnout ani prstem pro koho/coшагу́ не сде́лать для кого/чего

шевельну́ть: nehnout ani prstemпа́льцем не шевельну́ть

шелохну́ться: Stůj, ani se nehni!Стой и не шелохни́сь!

hnout: Nehnul ani brvou.Ни бро́вью не повёл.