Hlavní obsah

переключи́ть

Vyskytuje se v

přenést: переключи́ть внима́ниеpřenést pozornost

přepojit: переключи́ть телефо́нный разгово́рpřepojit telefonický hovor

převést: переключи́ть внима́ниеpřevést pozornost

переключи́ть: переключи́ть ско́ростьzařadit rychlost