Hlavní obsah

заключи́ть

Dokonavé sloveso-чу́, -чи́шь; -чённый; -ён, -ена́

  1. vyvodit, usoudit udělat závěr
  2. что чем ukončit, zakončit, skončit co čím
  3. uzavřít, sjednat obchod, mír ap.заключи́ть догово́р/соглаше́ниеuzavřít smlouvuзаключи́ть пари́ на чтоvsadit se o co, uzavřít sázku

Vyskytuje se v

переми́рие: заключи́ть переми́риеuzavřít příměří

догово́р: заключи́ть догово́рuzavřít smlouvu

заключи́ть: заключи́ть догово́р/соглаше́ниеuzavřít smlouvu

пари́: заключи́ть пари́uzavřít sázku

příměří: заключи́ть/нару́шить переми́риеuzavřít/porušit příměří

uvalit: заключи́ть под стра́жу когоpráv. uvalit na koho vazbu

dohoda: заключи́ть догово́рuzavřít dohodu

dojednat: заключи́ть переми́риеdojednat příměří

kontrakt: подписа́ть/заключи́ть/расто́ргнуть контра́ктpodepsat/uzavřít/zrušit kontrakt

mír: заключи́ть/подписа́ть мирuzavřít/podepsat mír

obchod: заключи́ть сде́лку с кемuzavřít obchod s kým

podepsat: заключи́ть догово́рpodepsat smlouvu

sázka: заключи́ть пари́uzavřít sázku

sevřít: заключи́ть в объя́тияsevřít v objetí

uzavřít: заключи́ть пари́/мирuzavřít sázku/mír