Hlavní obsah

zbytečně

Vyskytuje se v

zbytečný: zbytečné řečiнабо́р слов

plýtvání: zbytečné plýtvání časemнапра́сная тра́та вре́мени

pokládat: pokládat za samozřejmé/zbytečnéсчита́ть очеви́дным/напра́сным

zbytečný: zbytečné obavyнапра́сные опасе́ния, нену́жные стра́хи

zbytečný: Jsem tady zbytečný.Я здесь ли́шний.

zbytečný: zbytečná ztráta časuнапра́сная тра́та вре́мени

promrhat: promrhat (zbytečně) talentразменя́ть тала́нт (на ме́лочи)

zbytečný: To je zbytečné.Э́то ни к чему́., Э́то изли́шне.

пропа́сть: ни за гро́ш пропа́лzcela zbytečně

напра́сно: теря́ть вре́мя напра́сноzbytečně ztrácet čas

нену́жный: нену́жная тра́та вре́мениzbytečná ztráta času

поню́шка: ни за поню́шку табаку́pro nic za nic zabít ap., úplně zbytečně ztratit ap.