Hlavní obsah

zbytečně

Vyskytuje se v

zbytečný: набо́р словzbytečné řeči

pokládat: счита́ть очеви́дным/напра́снымpokládat za samozřejmé/zbytečné

promrhat: разменя́ть тала́нт (на ме́лочи)promrhat (zbytečně) talent

пропа́сть: ни за гро́ш пропа́лzcela zbytečně

напра́сно: теря́ть вре́мя напра́сноzbytečně ztrácet čas

нену́жный: нену́жная тра́та вре́мениzbytečná ztráta času

поню́шка: ни за поню́шку табаку́pro nic za nic zabít ap., úplně zbytečně ztratit ap.

zbytečně: ни за грош пропа́лzcela zbytečně