Hlavní obsah

за́нятый

Přídavné jméno-ая, -ое

  1. obsazený, zaplněný místo ap.
  2. zaneprázdněný, zaměstnanýОн за́нят.Je zaneprázdněný., Nemá čas.За́нято.(Je) obsazeno. při telefonování

Vyskytuje se v

заня́ть: těžko se dýcháдух за́няло

па́рник: Ruský krasobruslařský pár získal v soutěži třetí místo.Росси́йские па́рники в соревнова́нии за́няли тре́тье ме́сто.

obsadit: Je obsazeno.За́нято.

obsazovací: obsazovací tón při telefonováníкоро́ткий гудо́к, сигна́л за́нято

tón: tech. obsazovací tónсигна́л за́нято

místo: sport. obsadit první místoзаня́ть пе́рвое ме́сто

mít: Mám práci.У меня́ дела́., Я за́нятый.

neutrální: zaujmout neutrální stanoviskoзаня́ть нейтра́льную пози́цию

pozice: zaujmout vedoucí poziciзаня́ть руководя́щее положе́ние

stanovisko: zaujmout jasné stanoviskoзаня́ть чёткую пози́цию

umístit se: Umístil se jako čtvrtý.Он за́нял четвёртое ме́сто.

úrok: vypůjčit si peníze na úrokзаня́ть де́ньги под проце́нты

vytížit: Byl plně vytížen.Он был по́лностью за́нят.

zadaný: Promiňte, ale tento stůl je zadaný.Извини́те, но э́тот сто́лик за́нят.

zaujmout: zaujmout určité stanoviskoзаня́ть определённую пози́цию

obsazený: Obsazeno. při telefonováníЗа́нято.

sedlo: přen. pomoct komu do sedla k mociпомо́чь кому заня́ть про́чное положе́ние

за́нятый: Je zaneprázdněný., Nemá čas.Он за́нят.