Hlavní obsah

fell [fel]

Související hesla

pt of fall

Vyskytuje se v

disrepute: ztratit dobrou/získat špatnou pověstfall/be brought into disrepute

ear: vyznít naprázdno, zůstat bez vyslyšení prosba ap.fall on deaf ears

fall: náležet, spadat, patřit kam do skupiny ap.fall into

fall apart: sypat se, být na zhroucení, být na prášky z čehobe falling apart

flat: on sth spadnout rovnou na co, namlít si co obličej ap.fall flat

grace: upadnout v nemilost, ztratit oblibufall from grace

ill: onemocnět čímfall ill with sth

lorry: Je to kradené/za pět prstů. zbožíIt has fallen off the back of a lorry.

love: zamilovat se do koho/čehofall in love with sb/sth

place: dobře vyjít, jít (to) samo, dopadnout podle představ události samy od sebefall into place

prey: stát se kořistí čeho, přen. podlehnout čemu panice, nemoci ap., padnout za oběť čemufall prey to sth

victim: stát se obětí koho/čeho, padnout za oběť komu/čemufall victim to sb/sth

apart: rozpadnout se vztah, organizace ap.fall apart

arrears: dostat se do prodlení/skluzu, opozdit se s platbouget/fall into arrears

bit: rozpadnout se na kouskyfall to bits

disrepair: (z)chátratfall into disrepair

disuse: přestat být (po)užíván titul ap.fall into disuse

down: spadnoutfall down

doze: na chvíli usnout, začít dřímatfall into a doze

faint: omdlít, upadnout do mdlobfall into a faint

fallen: upadlý, odpadlýfallen off

fall into: navázat/zapříst hovor s kýmfall into conversation with sb

habit: získat špatné návykyfall into bad habits

off: odpadnout, upadnout část ap.fall off

projection: nesplnit odhady čehofall short of one's projection for sth

quiet: ztichnout, zmlknoutgo/fall quiet

ruin: chátrat, (z)pustnoutfall (in)to ruin

schedule: dostat se do skluzufall behind schedule

short: nedosáhnout čeho, být/mít méně než co určité úrovněfall short of sth

sick: onemocnětfall sick, zast. take sick

silent: ztichnout, zmlknoutfall silent

sleep: usnoutfall into sleep

continue: Ceny nadále klesají.The prices continue to fall.

piece: rozpadnout se oblečení stářím ap.fall to pieces

unconscious: upadnout do bezvědomífall unconscious

bezvědomí: upadnout do bezvědomífall unconscious, lose consciousness

kompetence: být v čí kompetenci, spadat/náležet/patřit do čí kompetencelie/fall within sb's authority

móda: vyjít z módygo/fall out of fashion, become unfashionable

nabírat: nabírat zpožděníprojekt ap. be falling behind schedule, vlaky ap. be delayed

nachytat: nechat se nachytatna nabídku ap. swallow the bait/hook, fall for it, naletět be taken in

nemilost: upadnout v nemilostfall from grace, fall into disgrace, fall foul of sb

padnout: padnout na kolenafall to one's knees, go down on one's knees

plácnout sebou: plácnout sebou (na zem)fall over/down/flat, zalehnout throw osf flat, hit the deck

podzim: na podzimin (the) autumn, AmE in the fall

pokles: pokles teplotyfall of temperature, prudký temperature drop

pozadu: být pozadube (falling) behind, proces ap. be running late

přetrhnout se: moci se přetrhnoutbend over backwards, fall over oneself to do sth

skluz: dostat se do skluzu, nabrat skluzfall behind schedule

splnit: nesplnit co očekávání ap.fall short of sth

ujmout se: neujmout seplán ap. fail to take root, fall by the wayside, u publika ap. fail to catch on, být propadák be a failure, postupně zaniknout die a natural death

vodopád: Niagarské vodopádyNiagara Falls

volný: fyz. volný pádfree fall

vyjít: vyjít z módygo out (of fashion), i přen. fall out of fashion, become unfashionable, stát se zastaralým go out of date

vyznít: vyznít naprázdnofall on deaf ears, have no effect, neuspět fall flat

zapomnění: upadnout v zapomněnífall/sink into oblivion

ztratit: ztratit vědomílose consciousness, fall unconscious, hovor. black out, pass out, omdlít faint

žuchnout: žuchnout sebouztěžka sednout ap. plump/plunk osf down, flop, spadnout come a cropper, fall over

dopadnout: dopadnout na zemfall (down) on the ground

dostat: Dostal chřipku.He fell ill with flu.

chybět: Ještě nám něco chybí do sta liber.We still fall short of hundred pounds.

klika: mít klikube lucky, strike it lucky, šťastně vyváznout fall on one's feet

kóma: upadnout do kómatugo/fall/lapse/sink/slip into a coma

oběť: Stal se obětí kapsářů.He fell victim to pickpockets.

padat: Padají mu vlasy.His hair is falling out.

poklesnout: poklesnout o 5%fall by 5 per cent

prudce: prudce (po)klesnout ceny ap.fall sharply, dive, plunge, propadnout se slump

pustit: Pustila to na zem.She let it fall on the floor.

spadnout: Spadl ze střechy.He fell from the roof.

svíjet se: svíjet se smíchybe in fits/stitches, split one's sides laughing, double up/be convulsed with laughter, be in hysterics, BrE fall about, BrE crease up

šeřit se: Šeří se.The dusk is falling., It's getting dark.

trans: být v/upadnout do transube in/fall into a trance

upadnout: Upadla a zlomila si ruku.She fell and broke her arm.

asleep: usnoutfall asleep

z, ze: Spadl ze schodů.He fell down the stairs.

záhuba: řítit se do záhubybe on the road to ruin, head for disaster, ride for a fall

zřítit se: Zřítil se z útesu.He fell off a cliff.

ztichnout: Ulice ztichly.The streets fell silent.

daleko: Jablko nepadá daleko od stromu.Like father like son., The apple doesn't fall far from the tree.

jablko: Jablko nepadá daleko od stromu.The apple doesn't fall far from the tree., Like father, like son.

klín: spadnout komu do klínafall into sb's lap, fall into sb's hands like a ripe plum

lep: sednout na lepfall for the bait, be taken in, fall into sb's trap

obětní: obětní beránekscapegoat, fall guy, kdo si to odpyká whipping goat

předcházet: Pýcha předchází pád.Pride goes before a fall.

pýcha: Pýcha předchází pád.Pride goes before a fall.

scestí: dostat se na scestífall into bad ways

spár: dostat se komu do spárů do něčí mocifall into sb's clutches

strom: Jablko nepadá daleko od stromu.The apple doesn't fall far from the tree., Like father, like son.

zahořet: zahořet láskou ke komulose one's heart to sb, fall for sb, fall head over heels in love with sb

zamilovat se: zamilovat se do koho až po ušifall head over heels in love with sb, fall for sb hook, line and sinker

zbaštit: zbaštit to i s navijákemfall for it hook, line and sinker