Hlavní obsah

fell [fel]

Související hesla

pt of fall

Vyskytuje se v

asleep: fall asleepusnout

disrepute: fall/be brought into disreputeztratit dobrou/získat špatnou pověst

ear: fall on deaf earsvyznít naprázdno, zůstat bez vyslyšení prosba ap.

fall: fall intonáležet, spadat, patřit kam do skupiny ap.

fall: fall onpřipadnout na kdy na určitý den

fall: fallsvodopády

fall: fall openotevřít se samovolně

fall: be falling over osf to do sthmoci se přerazit (jen aby) udělal co

fall: fall to piecesrozpadnout se na kusy

fall apart: be falling apartsypat se, být na zhroucení, být na prášky z čeho

flat: fall flaton sth spadnout rovnou na co, namlít si co obličej ap.

grace: fall from graceupadnout v nemilost, ztratit oblibu

ill: fall ill with sthonemocnět čím

lorry: It has fallen off the back of a lorry.Je to kradené/za pět prstů. zboží

love: fall in love with sb/sthzamilovat se do koho/čeho

place: click/fall into placezapadnout, zapadat informace do sebe, vyjasnit se

place: fall into placedobře vyjít, jít (to) samo, dopadnout podle představ události samy od sebe

prey: fall prey to sthstát se kořistí čeho, přen. podlehnout čemu panice, nemoci ap., padnout za oběť čemu

victim: fall victim to sb/sthstát se obětí koho/čeho, padnout za oběť komu/čemu

apart: fall apartrozpadnout se vztah, organizace ap.

arrears: get/fall into arrearsdostat se do prodlení/skluzu, opozdit se s platbou

bit: fall to bitsrozpadnout se na kousky

disrepair: fall into disrepair(z)chátrat

disuse: fall into disusepřestat být (po)užíván titul ap.

down: fall downspadnout

doze: fall into a dozena chvíli usnout, začít dřímat

faint: fall into a faintomdlít, upadnout do mdlob

fall: fall from powerztratit moc, přijít o moc/autoritu

fall: fall asleepusnout

fall: fall illonemocnět

fall: fall silentzmlknout, ztichnout

fall: fall in lovezamilovat se

fall: fall into debtzadlužit se

fall: fall from powerztráta moci, mocenský pád

fallen: fallen offupadlý, odpadlý

fallen: náb. fallen angelpadlý anděl

fall into: fall into conversation with sbnavázat/zapříst hovor s kým

fall out: AmE Fall out!Rozchod! příkaz v opuštění formace

habit: fall into bad habitszískat špatné návyky

off: fall offodpadnout, upadnout část ap.

projection: fall short of one's projection for sthnesplnit odhady čeho

quiet: go/fall quietztichnout, zmlknout

ruin: fall (in)to ruinchátrat, (z)pustnout

schedule: fall behind scheduledostat se do skluzu

short: fall short of sthnedosáhnout čeho, být/mít méně než co určité úrovně

sick: fall sick, zast. take sickonemocnět

silent: fall silentztichnout, zmlknout

sleep: fall into sleepusnout

continue: The prices continue to fall.Ceny nadále klesají.

fall: My mouth fell open.Spadla mi brada/čelist. údivem ap.

piece: fall to piecesrozpadnout se oblečení stářím ap.

short: They still fall short of ten pounds.Ještě jim něco chybí do deseti liber.

unconscious: fall unconsciousupadnout do bezvědomí

victim: He fell victim to pickpockets.Stal se obětí kapsářů.