Hlavní obsah

ode [əʊd]

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

akimbo: s nohama od sebe, s roztaženýma nohamawith legs akimbo

apart: stát s nohama od sebestand with one's legs apart

back out: odstoupit od smlouvyback out of the contract

birth: od narozenífrom birth

can: plechovka od pivabeer can

choice: dělat co z vlastní vůle/na základě vlastního rozhodnutí/sám od sebedo sth by one's own choice

church: oddělení církve od státuseparation of church and state

coast: od pobřeží k pobřeží, přes celý kontinentcoast to coast

contract: odstoupit od smlouvyekon. back out of the contract

cradle: od narozenífrom the cradle

dawn: od rána do večerafrom dawn to dusk

downhill: i přen. jít z kopce, zhoršovat se, jít od desíti k pětigo downhill

ease: ulehčit komu od břemeneease sb of a burden

effective: s účinností od...effective from...

everlasting: odjakživa, od nepamětifrom everlasting

evil: zbav nás od zléhobibl. deliver us from evil

exemption: osvobození od daně, daňová výjimkatax exemption, exemption from taxation

finish: od začátku do koncefrom start to finish

free: osvobozený od danětax-free

from: od ... do ... o čase, od ... (až) po ... místně, rozsahem, z ... na ... změnafrom ... to ...

gift: dar od Boha, boží dara gift from God, God's gift

hit-and-run: ujetí od nehody nehoda, kdy viník ujede z místa činuhit-and-run accident

hour: od hodiny, na hodinuby the hour

income: odvozený od příjmůincome related

key: klíč od pokojeroom key

left: nalevo od cesty(to the) left of the road

leg: noha od kolena dolůlower leg

long: daleko od ...long way from ...

narrow: = moře dělící Anglii od blízkých pevnin Irské moře a kanál La Manchenarrow seas

nature: svojí podstatou, založením, od přírody, přirozeně, vrozeněby nature

neighbour: soused od vedlenext-door neighbour

now: od teď, od této chvílefrom now on

performance: plat dle/odvozený od výkonuperformance(-related) pay

piece: od kusu placený ap., po kusech prodávatby the piece

scroll: svitky od Mrtvého mořenáb., hist. Dead Sea scrolls

sea: vyplout, vydat se na moře, odrazit od břehu loďput to sea

sick: být špatně (od žaludku) komufeel sick

since: od té doby až doposudever since

south: na jih od ...to the south of ...

splay: sedět s koleny/nohama od sebesit splay-legged

three: matka (od) tří dětímother of three

time: od té dobyfrom that time (on)

topic: být zcela od věci/mimo tematickybe off-topic

trouser: kapsy od kalhottrouser pockets

way: daleko od ...a long way from ...

wide: daleko od sebe dvě věciwide apart

withdrawal: odstoupení od smlouvywithdrawal from a contract

borrow: Půjčil si ode mě 50 liber.He borrowed 50 pounds from me.

fortnight: ode dneška za čtrnáct dníthis day fortnight

get: Dostal jsem to od přítele.I got it from my friend.

give: Pozdravuj ode mne ...Give my regards to ...

grin: zubit se od ucha k uchugrin from ear to ear

hi: Pozdravuj ho ode mne.Say hi to him for me.

him: pro/od něj/něhofor/from him

homeboy: kluci/chlapi (tam) od násmy homeboys

kind: To je od vás hezké, že mi to říkáte.It's kind of you to tell me.

last: Hodně se změnilo od mé poslední návštěvy.Much has changed since my last visit.

love: Srdečně ji ode mne pozdravuj.Give my love to her.

mind: Myslím na to od..., Přemýšlím nad tím od...It's been in my mind since ...

queasy: Je mi špatně od žaludku.I feel queasy.

regard: Pozdravuj(te) ode mě ...Give my regards to ...

remember: Pozdravuj(te) ode mě svou ženu.Remember me to your wife.

tell apart: Nikdy je od sebe nemůžu rozeznat.I can never tell them apart.

then: od té dobysince then

thought: To je od vás hezké, ale ...A kind thought but ...

through: otevřeno od pondělka do neděleopen Monday through Sunday

unlike: Já, na rozdíl od něj ...I unlike him ...

use: Mohu si od vás zavolat?May I use your phone?

venture: Odvážili se daleko od pevnosti.They ventured far from the fortress.

bad: od desíti k pěti, čím dál (tím) hůř, z kopce vývoj ap.from bad to worse

father: Jablko nepadne daleko od stromu., Jaký otec, takový syn.Like father, like son.

tip: od hlavy až k patěfrom tip to toe

clo: osvobozený od claduty free

čas: čas od časufrom time to time, at times, now and then

doba: od té dobyfrom that time on, since then

chvíle: od této chvílefrom now on

kdo: od kohofrom whom, who ... from

klíč: klíč od domuhouse key

klíček: klíčky od autacar keys

konec: druhý od koncelast but one

letošek: od letoškafrom this year on

maličko: od maličkasince childhood, since sb was little

my: od/pro násfrom/for us

něj: od/za nějfrom/for him

nynějšek: od nynějškafrom now on, henceforth, henceforward

od, ode: od sebe subjekty, i pohybapart

odbočit: odbočit od tématuget off the point, digress from the topic

drobnost: jen taková malá drobnost ode mnejust a little something from me

nepaměť: od nepamětifrom time immemorial, time out of mind

hezký: To je od vás hezké.It is nice of you.

chtít: Co ode mne chcete?What do you want from me?

kolik: Od kolika hodin?From what time?

laskavý: To je od vás velmi laskavé.It's very kind of you.

maličkost: taková maličkost ode mne pozornosta little something from me

mě, mne: ode mnefrom me

milý: To je od vás milé.It is so nice of you.

moudrý: To od vás nebylo moudré.That wasn't wise of you.

nedaleko: Je to nedaleko (od) našeho domu.It is a short way from our house.

očekávat: Očekává se od Vás, že přijdete.You are expected to come.

odběhnout: odběhnout od tématudigress from the topic, get off the subject

Adam: začít od Adama úplně od začátkustart from/at the (very) beginning

daleko: Jablko nepadá daleko od stromu.Like father like son., The apple doesn't fall far from the tree.

deset: od deseti k pěti horšit sefrom bad to worse

jablko: Jablko nepadá daleko od stromu.The apple doesn't fall far from the tree., Like father, like son.

k, ke, ku: od desíti k pětifrom bad to worse

oddělit: oddělit zrno od plevseparate the wheat from the chaff

malý: od mala, odmalafrom childhood