Hlavní obsah

south, South [saʊθ]

Podstatné jméno

  • jihto the south of ...na jih od ...

Přídavné jméno

  • jižníSouth Frigid ZoneAntarktida a okolní vodySouth Bankjižní břeh část Londýna

Vyskytuje se v

south: to the south of ...na jih od ...

Sudanese: South Sudanesejihosúdánský

face: The window faces south.Okno směřuje na jih.

jih: in the south of sthna jihu čeho

jižní: South Polegeogr. Jižní pól

Korea: South/North KoreaJižní/Severní Korea

křovinář: South American bushmasterkřovinář němý

obrácený: windows facing southokna obrácená k jihu

odlétat: migrate south/to warmer climesodlétat na jih/do teplých krajin ptáci

odtáhnout: fly southodtáhnout na jih ptáci

směřovat: The window faces south.Okno směřuje na jih.