Hlavní obsah

stání

Vyskytuje se v

stát: stát (si)trvat na něčem za čím sostenere* qc, insistere* su/nel fare qc

blahobyt: ekon. stát blahobytustato assistenziale/sociale

členský: členské státy/země EUstati membri dell'UE

fronta: stát ve frontě na cofare la fila/coda per qc

hnutí: stát bez hnutístare fermo/-a, stare immobile

hovno: být na hovno, stát za hovno podělaný ap.essere di merda, far cagare

klidně: Klidně by se to mohlo stát.Potrebbe (ben) capitare.

kritika: stát se terčem kritiky za cosubire critiche, diventare oggetto di critiche per qc

nehybně: nehybně stát/sedětstare fermo/immobile

oběť: stát se obětí koho/čeho/padnout za oběť komu/čemudiventare/cadere vittima di q/qc

pevně: stát pevněreggersi/tenersi (ben) saldo

povšimnutí: stát za povšimnutíessere degno di attenzione

pozor: stát v pozorustare sull'attenti

přečtení: Stojí to za přečtení.Vale la pena di leggerlo.

sociální: sociální státstato sociale

stání: místa k stání v autobuse ap.posti in piedi

stoj: dělat co ve stojefare qc (essendo) in piedi

svědek: stát se/být svědkem čehoessere testimone di qc

zadlužený: nejzadluženější státystati più indebitati

zákaz: dopr. zákaz stání/zastavenídivieto di sosta/fermata

zpříma: stát zpřímastare dritto, stare in posizione eretta

: Ať se stane cokoli ...Qualsiasi cosa accada...

blízko: Stál blízko dveří.Stava vicino alla porta.

domyslet: Nechci ani domyslet, co se mohlo stát.Non voglio nemmeno immaginare (che) cosa poteva succedere.

doopravdy: Doopravdy se to stalo.È realmente accaduto.

dveře: Stál ve dveřích.Stava nell'ingresso.

jako: Dělá, jako by se nic nestalo.Fa come se non fosse successo niente.

již: Již se to nestane.Non succederà più.

k, ke, ku: Ještě ke všemu se stalo to, že ...In più è successo, che ...

kolik: Kolik to stojí?Quanto costa?

mezi: Zůstal stát mezi dveřmi.È rimasto in mezzo alla porta.

muset: Muselo se to stát.È dovuto succedere.

na: Kolik to stojí na osobu?Quanto costa a testa?

námaha: Nestojí to za tu námahu.Non ne vale la pena.

nedaleko: Stál nedaleko mne.Stava vicino a me.

nehnutě: stát nehnutěstare fermo

peníze: Stálo to spoustu peněz.È costato un sacco di soldi.

pokus: Stojí to za pokus.Vale la pena di provare.

pouhý: Stojí to pouhých deset eur.Costa solo dieci euro.

prd: Stojí to za prd.Non vale un cavolo., È di merda., (Questo) fa cagare.

při: Budu stát při tobě.Starò al tuo fianco.

příhoda: Stala se mi zvláštní příhoda.Mi è capitato un fatto strano.

rád: Rádo se stalo. odpověď na poděkováníÈ stato un piacere.

řeč: To nestojí za řeč.Non vale la pena di parlarne., reakce na poděkování Di niente., Non c'è di che.

sotva: Sotva stál/-a.Riusciva a malapena a stare in piedi.

stát se: Stal se obětí ...È diventato vittima di ...

střelit: Stůj, nebo střelím.Fermo o sparo.

terč: stát se terčem posměchudiventare (un/il) bersaglio delle beffe

vedle: Stála vedle mne.Stava accanto a me.

vidění: Stojí to za vidění.Vale la pena di vederlo.

vidět: To stojí za vidění.Vale la pena di vederlo.

za: Nestojí to za to.Non ne vale la pena.

záda: stát zády k soběstare schiena a schiena

zanic: Nestojí to za nic.Non vale niente., Non vale un'acca.

zkouška: Stojí to za zkoušku.Vale la pena di provarlo.

zmínka: Nestojí to za zmínku.Non è neanche il caso di parlarne.

zvážení: Stojí za zvážení, jestli ...Vale la pena considerare se ...

hlava: Mám práce (až) nad hlavu., Nevím, kde mi hlava stojí.Sono proprio incasinato., Ho moltissimo da fare.

kde: Nevím kde mi hlava stojíSono proprio incasinato., Ho moltissimo da fare.

přibitý: zůstat stát jako přibitýrimanere inchiodato/-a sul posto

přikovaný: (zůstat) stát jako přikovanýrimanere inchiodato sul posto, přen. též restare di marmo