Hlavní obsah

hnutí

Podstatné jméno, rod střední

  1. (pohyb) movimento mstát bez hnutístare fermo/-a, stare immobile
  2. (politické ap.) movimento mhnutí odporu/za nezávislostmovimento di resistenza/di indipendenza

Vyskytuje se v

hnout: nehnout ani brvounon battere ciglio

odpor: hnutí odporumovimento di Resistenza

hnout: Ani hnout!Fermo!, více osobám Fermi tutti!

hnout: Hni kostrou!Muoviti!

hnout: Nemůžu s tím kufrem hnout.Non riesco a muovere quella valigia.

hnout: Nemůžu hnout s tou rovnicí.Non riesco a portare avanti quell'equazione.

hnout se: Hni se(bou)!Muoviti!, Sbrigati!

hnout se: Opovaž se hnout!Guai, se ti muovi!

hnout se: Dnes se odsud snad nehneme.Oggi forse non ci muoviamo più da qui.

brva: nehnout ani brvounon battere un ciglio

žluč: hnout komu žlučífar arrabbiare, esasperare q

carbonaro: movimento carbonarokarbonářské hnutí

itterizia: přen. far venire l'itteriziahnout žlučí

liberazione: movimento di liberazioneosvobozenecké hnutí

movimento: movimento operaio/studentescodělnické/studentské hnutí

nazista: movimento nazistanacistické hnutí

operaio: movimento operaiodělnické hnutí

pacifista: movimento pacifistapacifistické hnutí

piega: non fare una piegapadnout jako ulitý, přen. dávat (dokonalý) smysl, být logický/konzistentní teorie ap., nehnout ani brvou zůstat v klidu

separatista: movimento separatistaseparatistické hnutí

stare: stare ferm|o/-a, stare immobilestát bez hnutí

guai: Guai, se ti muovi!Opovaž se hnout!

tutto: Fermi tutti!Nikdo ani hnout!

alzare: non alzare un ditonehnout ani prstem

dito: non muovere un dito per qnehnout ani prstem pro koho

fermo: Fermo!Stát!, Ani hnout!

fermo: Fermi tutti!Nikdo ani hnout/krok!, Všichni stát!

muovere: non muovere un ditonehnout prstem, neudělat nic

muovere: non muovere piedenehnout se z místa

zeppo: È pieno zeppo.Není tam k hnutí.