Hlavní obsah

said [sed]

Související hesla

pt&pp of say

Vyskytuje se v

butter: know what side one's bread is buttered onvyznat se, umět v tom chodit, vědět, jak na to jak si udržet pozici ap.

easy: easier said than doneto se lehko řekne, (ale udělat to), ono to není jenom tak

enough: enough saidvíc není třeba říkat

goodbye: say goodbye to sbrozloučit se s kým, dát sbohem, říci na shledanou komu

hasten: hasten (to say)rychle/neprodleně dodat poznamenat ap.

needless: needless to saysamozřejmě, pochopitelně uvození zjevného

piece: say one's pieceříci (si) svoje kdo

reverse: reverse (side)rub, zadní strana mince, bankovky ap., revers

sad: sad to saybohužel, naneštěstí

safe: do sth to be on the safe sidedělat co pro jistotu

say: (let's) sayřekněme, například, dejme tomu uvození

say: sth says it allco mluví samo za sebe vypovídá celou pravdu

say: You don't say.Nepovídej!, Neříkej!, Vážně? překvapení, často sarkasticky

say: there is a lot to be said for sthco má spoustu výhod

say: it goes without sayingto se rozumí samo sebou, to je zcela jasné

say: have one's say on sthříct své k čemu, dostat slovo, dostat se ke slovu moci vyjádřit svůj názor

say: Say what?Cože? nevěřícně na sdělení ap.

say: I wouldn't say no to sthnepohrdnu čím obvykle jako reakce na nabídku

say: not to sayneřkuli při zdůraznění

say: to say nothing of sthnemluvě, a to nemluvím o čem

say: that is to sayto jest, a to, tedy při upřesnění

side: side withsb stranit, nadržovat komu, podporovat koho

side: this side of sthpřed čím časově

side: side by sidevedle sebe, jeden vedle druhého o dvou lidech či věcech

side: let the side down(u)dělat ostudu rodině, známým ap.

side: from side to sideze strany na stranu, z jedné strany na druhou pohybovat se ap.

side: be on sb's sidebýt na čí straně ve sporu, válce ap.

side: get on the wrong side of sbznepřátelit si koho, rozlít si to u koho

side: on the sidebokem vedle hlavní činnosti, navíc (k tomu)

side: on the sidejako přílohu něco k jídlu

side: put sth to one sideodložit co, odsunout co stranou dočasně mimo střed zájmu

sorry: I'm sorry to say ...Nerad to říkám ...

stitch: stitch (in the side), side stitchpíchání v boku po běhu ap.

sunny: sunny side up(u)smažený z jedné strany volské oko

that: that is (to say)tedy, čili, totiž

turn around, turn round: turn around and sayobořit se zničehonic říct

whatever: whatever you sayno jak myslíš neochotný souhlas

word: never have a good word to say about sb/sthstále kritizovat koho/co, nemít vlídného slova pro koho/co

airwaves: say sth over/on the airwavesříci co ve vysílání/v rozhlase/v televizi/do éteru

asset: ekon. assets sidestrana aktiv

bang: side-swept bangspatka účes

bolster: (side) bolstersboční vedení sedadla auta

clapboard: clapboard sidingpřekládané obložení domu prkny horní lišta zčásti překrývá spodní

demand: ekon. demand sidestrana poptávky

entrance: side/back entranceboční/zadní vchod

explanation: say sth in explanation of sthříct co na vysvětlenou čeho

football: five-a-side footballmalá kopaná

fringe: side fringepatka účes

goodbye: say one's goodbyesrozloučit se

grace: say gracepomodlit se před jídlem

hello: say hello to sbpozdravit koho

hustle: side hustlebokovka vedlejší výdělečná činnost

issue: side issuevedlejší věc, podružná věc

moon: far side of the moonodvrácená strana měsíce

netting: sport. side nettingboční síť branky

passenger: passenger sidestrana spolujezdce v autě

people: people saypovídá se, říká se

plate: side platetalířek na pečivo

plus: on the plus side...výhodou je, že...

prayer: say/offer a prayer for sbpomodlit se za koho

prayer: say one's prayersmodlit se

record: go on record (to say) sthoficiálně prohlásit/oznámit co

right: right side outlícem ven, nalíc otočený ap.

say: say goodbye/hello to sbrozloučit se s kým/pozdravit koho

say: BrE, hovor. says Ijá na to při vyprávění o konverzaci

say: hovor. Says you.To říkáš ty., Podle tebe. vyjádření nesouhlasu nebo neochoty uvěřit

say: hovor. Says who?A to říká kdo?, Ale nepovídej!, slang. Řekni to ještě jednou! výhrůžka

say: have a say in sthmít možnost mluvit do čeho

say: have the last say in sthmít v čem poslední slovo

say-so: on sb's say-sos čím souhlasem, na čí příkaz

side: on the other side of sthna druhé straně čeho ulice ap.

side: the sides of sb's mouthkoutky úst

side: sunny side upbez obracení, dělaný jako volské oko, opečený z jedné strany vajíčko

side: put sth on its sidepoložit co na bok

side: This side up.Neklopit. nápis na balíku

side: be by/at sb's sidestát při kom/po boku komu podporovat ap.

side: side the dishesuklidit nádobí

side-saddle: ride side-saddlejet v sedle bokem

starboard: starboard sidepravobok lodi

step: side stepúkrok, krok stranou

sunny: sunny side of sthsvětlá/kladná stránka věci

afterthought: say sth as an afterthoughtbez rozmýšlení dodat co v řeči

answer: What did he say in answer?Co na to odpověděl?

certain: I can't say for certain ...Nemůžu s jistotou říct ...

certainty: say sth with absolute certaintyříct co s naprostou jistotou

defence: say sth in defence of sthříci co na obhajobu čeho

do: What did you say?Co jsi říkal?

do: They say they don't have it but they do.Říkají, že to nemají, ale mají.

easy: That's easy for you to say.To se ti lehce řekne.

elevation: side elevationbokorys