Hlavní obsah

said [sed]

Související hesla

pt&pp of say

Vyskytuje se v

butter: know what side one's bread is buttered onvyznat se, umět v tom chodit, vědět, jak na to jak si udržet pozici ap.

easy: easier said than doneto se lehko řekne, (ale udělat to), ono to není jenom tak

goodbye: say goodbye to sbrozloučit se s kým, dát sbohem, říci na shledanou komu

hasten: hasten (to say)rychle/neprodleně dodat poznamenat ap.

needless: needless to saysamozřejmě, pochopitelně uvození zjevného

piece: say one's pieceříci (si) svoje kdo

reverse: reverse (side)rub, zadní strana mince, bankovky ap., revers

sad: sad to saybohužel, naneštěstí

safe: do sth to be on the safe sidedělat co pro jistotu

say: (let's) sayřekněme, například, dejme tomu uvození

side: side withsb stranit, nadržovat komu, podporovat koho

sorry: I'm sorry to say ...Nerad to říkám ...

stitch: stitch (in the side), side stitchpíchání v boku po běhu ap.

sunny: sunny side up(u)smažený z jedné strany volské oko

that: that is (to say)tedy, čili, totiž

turn around, turn round: turn around and sayobořit se zničehonic říct

whatever: whatever you sayno jak myslíš neochotný souhlas

word: say the worddát pokyn k akci ap.

airwaves: say sth over/on the airwavesříci co ve vysílání/v rozhlase/v televizi/do éteru

asset: ekon. assets sidestrana aktiv

bang: side-swept bangspatka účes

bolster: (side) bolstersboční vedení sedadla auta

clapboard: clapboard sidingpřekládané obložení domu prkny horní lišta zčásti překrývá spodní

demand: ekon. demand sidestrana poptávky

entrance: side/back entranceboční/zadní vchod

football: five-a-side footballmalá kopaná

fringe: side fringepatka účes

grace: say gracepomodlit se před jídlem, poděkovat za dary (boží)

hello: say hello to sbpozdravit koho

hustle: side hustlebokovka vedlejší výdělečná činnost

issue: side issuevedlejší věc

moon: far side of the moonodvrácená strana měsíce

netting: sport. side nettingboční síť branky

passenger: passenger sidestrana spolujezdce v autě

people: people saypovídá se, říká se

plate: side platetalířek na pečivo

plus: on the plus side...výhodou je, že...

prayer: say/offer a prayer for sbpomodlit se za koho

right: right side outlícem ven, nalíc otočený ap.

say-so: on sb's say-sos čím souhlasem, na čí příkaz

side-saddle: ride side-saddlejet v sedle bokem

starboard: starboard sidepravobok, pravý bok lodi

step: side stepúkrok, krok stranou

afterthought: say sth as an afterthoughtbez rozmýšlení dodat co v řeči

certain: I can't say for certain ...Nemůžu s jistotou říct ...

certainty: say sth with absolute certaintyříct co s naprostou jistotou

defence: say sth in defence of sthříci co na obhajobu čeho

do: What did you say?Co jsi říkal?

elevation: side elevationbokorys

English: Say it in English.Řekni to anglicky.

even: He didn't even say good bye.Ani se nerozloučil.

fine: The doctor said it was fine for me to drive.Doktor říkal, že můžu řídit.

hard: It's hard to say.Těžko říct.

hate: I hate to say it.Mrzí mě, že to musím říct.

have: He said he had spoken to them.Řekl, že s nimi mluvil.

hi: Say hi to him for me.Pozdravuj ho ode mne.

himself: The director himself said ...Samotný ředitel řekl ...

in: say it in Englishříct to anglicky

light: He said it in a light way.Řekl to odlehčeně.

look: He said it without looking up.Řekl to, aniž by zvedl oči.

may: Both of them, I may say, are reliable.Mohu říci, že oba jsou spolehliví.

mind: This put me in mind of something you said once.To mi připomnělo, co jsi jednou říkal.

other: Others say ...Jiní říkají ...

they: They say ...Říká se, Povídá se, Prý ...

through: Enter through the side entrance.Vejděte bočním vchodem.

way: He said it by way of explanation.Řekl to jako vysvětlení.