Hlavní obsah

opening [ˈəʊpənɪŋ]

Vyskytuje se v

burst: burst openrozletět se dveře ap., vystřelit, vyletět zátka

debate: open to debateotevřený k diskusi, dosud nerozhodnutý problém ap.

doubt: be in doubt, be open to doubtbýt (velmi) nejistý, být pochybný, být diskutabilní kolem něhož panují pochybnosti

fall: fall openotevřít se samovolně

fire: open fire on sbzačít střílet, zahájit palbu na koho

open: open upotevřít, rozevřít

open: open (out)into sth přecházet, ústit, vyúsťovat v co chodba v místnost ap.

open: the openvolný prostor, volná krajina

open: in the openvenku, pod otevřeným nebem

open: (out) in the openvšeobecně známý, veřejný již ne tajný

open: wide opendokořán, zcela otevřený

opening time: opening timesotevírací doba

open market: the open marketvolný trh

open up: open up a leadvytvořit si náskok, získat vedení v závodě, soutěži ap.

option: keep one's options opennechat si možnost volby, nechat si otevřená zadní vrátka, nechtít se rozhodnout hned

Pandora: open (a) Pandora's boxotevřít Pandořinu skříňku

pry: pry sth (open)vypáčit co silou otevřít, sth off/away odpáčit co

account: open an accountotevřít si účet

bank account: ekon. open a bank accountzřídit/otevřít si bankovní účet

break: break open sthnásilím otevřít, rozbít obal

ceremony: opening ceremonyzahajovací ceremoniál, slavnostní zahájení

competition: open competitionkonkurz, (otevřené) výběrové řízení na pozici ap.

correction: I am open to correction.Klidně mě opravte. pokud se mýlím ap.

crack: open sth a crackpootevřít co (jen na škvíru) dveře ap.

credit: opening/final creditsúvodní/závěrečné titulky filmu

curtain: draw/pull the curtains (open)roztáhnout závěsy

cut: cut sth openrozříznout, otevřít řezem co

fling: fling open sthrozrazit co dveře ap.

flip: flip open sthprudce/(rychle) otevřít co rychlým pohybem

hostility: open hostilityotevřené nepřátelství

hour: opening hoursotevírací doba

jaw: open-jaw ticketvolná zpáteční jízdenka/letenka umožňující odjezd či odlet odjinud než byl přílet

-mouthed: open-moutheds otevřenou pusou

open: rip/pry/cut openroztrhnout/vypáčit/rozříznout tak otevřít

open: open firezahájit palbu, začít střílet

open: open one's eyesotevřít oči

open: force openvylomit, vyvrátit, vypáčit dveře ap.

open: ekon. open creditotevřený úvěr s volným čerpáním

open: ekon. open marketvolný trh

open: ekon. open market ratesúrokové sazby na volném trhu

open: open orderekon. nevyřízený příkaz, nevyřízená objednávka, voj. otevřená formace s velkými rozestupy

open: be open with sbbýt ke komu upřímný

open: open landotevřená krajina

open: med. open woundotevřené zranění

open-air: open-air museumskanzen

open-air: open-air cinemaletní kino

open-air: in the open airvenku, pod širým nebem

open-ended: open-ended questionsotevřené otázky nelze odpovědět jen ano či ne

opener: bottle openerotvírák na láhve

opener: can/tin openerotvírák na konzervy

peck: peck sth openrozklovnout otevřít klovnutím

prison: open prisonvěznice s minimální ostrahou

prize: prize openvypáčit, otevřít násilím

refrigerate: refrigerate/keep refrigerated after openingpo otevření uchovávejte v chladničce

rip: rip openroztrhnout, rozpárat obálku, tašku ap.

scene: opening sceneúvodní výstup

sea: open seaotevřené moře

sky: under the open skypod širým nebem

space: open spaceotevřené prostranství

split: split openpuknout, rozevřít se plod, květ ap., rozštípnout tak otevřít

spring: spring openrozletět se rychle se otevřít - dveře ap.

tear: tear sth openroztrhnout tak otevřít, např. obálku

throttle: open the throttlepřidat plyn

-topped: open-toppedbez střechy, s otevřenou střechou auto

verdict: open verdictvýrok koronera neuvádějící příčinu smrti

wrench: open-end wrenchotevřený klíč

yank: yank open sthprudce otevřít co

fall: My mouth fell open.Spadla mi brada/čelist. údivem ap.

like: It opens like this.Otvírá se to takhle.

open: He kicked the door open.Rozkopl dveře.

public: open to the publicpřístupný veřejnosti, otevřený pro veřejnost

shall: Shall I open the window?Mám otevřít okno?

through: open Monday through Sundayotevřeno od pondělka do neděle