Hlavní obsah

ail [eɪl]

Vyskytuje se v

back: You scratch my back and I'll scratch yours.Ty pomůžeš mně, já zas tobě., Ruka ruku myje.

bet: I('ll) bet ...vsadím se, že...

grant: I'(ll) grant youMusím připustit (že)

show: I'll show you!Já ti ukážu! pohrůžka

buggered: BrE, vulg. I'll be buggered if I'll do sthani mě nehne, abych udělal co

isle: the British IslesBritské ostrovy

back off: Back off! I'll manage it.Do toho se nepleť. Já to zvládnu.

be: I'll be there in time.Budu tam včas.

case: I'll make an exception in your case.V tvém případě udělám výjimku.

in: I'll be there in a minute.Budu tam za minutku.

minute: I'll be with you in a minute.Za chvilku jsem u vás.

right: I'll be right back.Hned budu zpátky.

sort out: I'll sort him out!Já si to s ním vyřídím!, Já mu to vytmavím!, Já mu dám!

used: I'll never get used to it.Nikdy si na to nezvyknu.

whatever: I'll stay whatever happens.Zůstanu, ať se stane cokoli.

britský: the British IslesBritské souostroví

chrámový: nave/aislestav. hlavní/postranní chrámová loď

ostrov: on the British Islesna Britských ostrovech

válet se: be in fits (of laughter), roar with laughter, be convulsed with laughter, diváci hovor. be rolling in the aislesválet se smíchy

: I'll wait till he comes., I'll wait for him to come.Počkám, až přijde.

během: I'll be there within one hour.Budu tam během hodiny.

dát: I'll have a beer.Dám si pivo. v restauraci

dokud: I'll wait until you come.Počkám, dokud nepřijdeš.

dopředu: I'll sit at the front.Sednu si dopředu. v autě

hádat: I'll give you three guesses.Můžeš hádat třikrát.

hned: vrátím se I'll be right back., dorazím I'll be there in a moment.Přijdu hned.

chvíle: I'll be there in a moment.Budu tam za chvíli.

ihned: I'll be back in a minute.Přijdu ihned.

jak: I'll call you as soon as I get there.Jak se tam dostanu, zavolám ti.

když: I'll give an answer, even if I don't know it for sure.Odpovím, i když to nebudu vědět jistě.

koupit: I'll buy myself a snack.Koupím si nějakou svačinu.

mrknout: I'll have a look at it tomorrow.Zítra se na to mrknu.

nablízku: I'll be around.Budu někde nablízku.

nachystat: I'll prepare breakfast for him.Nachystám mu snídani.

napřed: Go ahead I'll catch up.Jdi napřed, doženu tě.

nejdřív: I'll go home first.Nejdřív půjdu domů.

než: I'll go alone rather than wait.Než tady čekat, půjdu sám.

omrzet (se): I'll never tire of that.To mě nikdy neomrzí.

pivo: I'll have a beer.Dám si pivo.

pokud: I'll be glad if you come.Budu rád, pokud přijdeš.

potěšení: I'll be delighted to ...Bude mi potěšením ...

provést: I'll show you round (the city).Provedu vás (po městě).

prozradit: I'll let you in on a little secret.Prozradím vám malé tajemství.

přidat se: I'll join you later.Přidám se k vám později.

přijít: I'll be late for school.Přijdu pozdě do školy.

rovina: I'll level with you.Řeknu vám to na rovinu.

snad: Well I never!, You gotta be kidding me!, AmE I'll be damned!No to snad ne!

střelit: Stop or I'll shoot!Stůj, nebo střelím.

trocha, troška: I'll have some tea.Dám si trošku čaje.

uvařit: I'll make some tea.Uvařím trošku čaje.

uvážení: I'll leave it to/at your discretion.Nechám to na vaše uvážení.

vařit: I'll put the kettle on.Dám vařit vodu. na čaj ap.

vědět: I'll tell you what ...Víš co ...

vícekrát: I'll never do it again.Víckrát už to neudělám.

vymyslet: I'll think of something.Něco vymyslím.

vynasnažit se: I'll do my best.Vynasnažím se.

vyřídit: I'll tell him.Já mu to vyřídím.

vyzvednout: I'll pick you up.Já tě vyzvednu.

vzít si: I'll take one day off.Vezmu si den volno.

zastavit se: I'll call for you in an hour.Zastavím se pro tebe za hodinu.

zavolat: I'll give you a call.Já ti zavolám.

zjistit: I'll find it out for you.Zjistím vám to.

zvát: I'll buy you lunch.Zvu vás na oběd.

mýt: Scratch my back and I'll scratch yours., You roll my log and I'll roll yours.Ruka ruku myje.

propadnout se: I'll be damned if ...Ať se propadnu, jestli ...

tipec: I'll fix him.Já mu zatnu tipec.