Hlavní obsah

ail [eɪl]

Vyskytuje se v

back: You scratch my back and I'll scratch yours.Ty pomůžeš mně, já zas tobě., Ruka ruku myje.

bet: I('ll) bet ...vsadím se, že...

grant: I'(ll) grant youMusím připustit (že)

show: I'll show you!Já ti ukážu! pohrůžka

buggered: BrE, vulg. I'll be buggered if I'll do sthani mě nehne, abych udělal co

isle: the British IslesBritské ostrovy

seat: aisle/window seatmísto v uličce/u okna v letadle ap.

a, an: I'll have an apple.Dám si jablko.

back off: Back off! I'll manage.Nepleť se (mi) do toho! Já to zvládnu.

be: I'll be there in time.Budu tam včas.

case: I'll make an exception in your case.V tvém případě udělám výjimku.

have: I'll have myself a cold beer.Dopřeju si studené pivo.

in: I'll be there in a minute.Budu tam za minutku.

minute: I'll be with you in a minute.Za chvilku jsem u vás.

note: I'll drop him a note.Napíšu mu (vzkaz)., Nechám mu vzkaz.

right: I'll be right back.Hned budu zpátky.

sense: I'll try to talk some sense into him.Zkusím ho přivést k rozumu., Zkusím mu domluvit.

snap: I'll take a few snaps.Udělám si pár fotek.

sort out: I'll sort him out!Já si to s ním vyřídím!, Já mu to vytmavím!, Já mu dám!

square: I'll get square with him.Vyrovnám se s ním., Srovnám s ním účty.

straight: I'll be straight with you.Budu k tobě upřímný., Řeknu ti to narovinu.

used: I'll never get used to it.Nikdy si na to nezvyknu.

whatever: I'll stay whatever happens.Zůstanu, ať se stane cokoli.

britský: Britské souostrovíthe British Isles

chrámový: stav. hlavní/postranní chrámová loďnave/aisle

ostrov: na Britských ostrovechon the British Isles

válet se: válet se smíchybe in fits (of laughter), roar with laughter, be convulsed with laughter, diváci hovor. be rolling in the aisles

: Počkám, až přijde.I'll wait till he comes., I'll wait for him to come.

během: Budu tam během hodiny.I'll be there within one hour.

dát: Dám si pivo. v restauraciI'll have a beer.

dokdy: Počkám, dokdy budu moct.I'll wait as long as I can.

dokud: Počkám, dokud nepřijdeš.I'll wait until you come.

dopředu: Sednu si dopředu. v autěI'll sit at the front.

hádat: Můžeš hádat třikrát.I'll give you three guesses.

hned: Přijdu hned.vrátím se I'll be right back., dorazím I'll be there in a moment.

chvíle: Budu tam za chvíli.I'll be there in a moment.

ihned: Přijdu ihned.I'll be back in a minute.

jak: Jak se tam dostanu, zavolám ti.I'll call you as soon as I get there.

když: Odpovím, i když to nebudu vědět jistě.I'll give an answer, even if I don't know it for sure.

koupit: Koupím si nějakou svačinu.I'll buy myself a snack.

mrknout: Zítra se na to mrknu.I'll have a look at it tomorrow.

nablízku: Budu někde nablízku.I'll be around.

nachystat: Nachystám mu snídani.I'll prepare breakfast for him.

napřed: Jdi napřed, doženu tě.Go ahead I'll catch up.

nejdřív: Nejdřív půjdu domů.I'll go home first.

než: Než tady čekat, půjdu sám.I'll go alone rather than wait.

omrzet (se): To mě nikdy neomrzí.I'll never tire of that.

ozvat se: Ozvu se ti.You will hear from me., ještě zavolám zpět ap. I'll get back to you.

pivo: Dám si pivo.I'll have a beer.

pokud: Budu rád, pokud přijdeš.I'll be glad if you come.

potěšení: Bude mi potěšením ...I'll be delighted to ...

provést: Provedu vás (po městě).I'll show you round (the city).

prozradit: Prozradím vám malé tajemství.I'll let you in on a little secret.

přidat se: Přidám se k vám později.I'll join you later.

přijít: Přijdu pozdě do školy.I'll be late for school.

přijít: Na něco přijdu.I'll think of something., I'll figure something out.

rovina: Řeknu vám to na rovinu.I'll level with you.

snad: No to snad ne!Well I never!, You gotta be kidding me!, AmE I'll be damned!

střelit: Stůj, nebo střelím.Stop or I'll shoot!

trocha, troška: Dám si trošku čaje.I'll have some tea.

uvařit: Uvařím trošku čaje.I'll make some tea.

uvážení: Nechám to na vaše uvážení.I'll leave it to/at your discretion.

vařit: Dám vařit vodu. na čaj ap.I'll put the kettle on.

vědět: Víš co ...I'll tell you what ...

vícekrát: Víckrát už to neudělám.I'll never do it again.

vsadit se: Vsadím se s tebou o 20 liber, že přijde.I'll bet you 20 pounds that she'll come.

vymyslet: Něco vymyslím.I'll think of something.

vynasnažit se: Vynasnažím se.I'll do my best.

vyřídit: Já mu to vyřídím.I'll tell him.

vyzvednout: Já tě vyzvednu.I'll pick you up.

vzít si: Vezmu si den volno.I'll take one day off.

zastavit se: Zastavím se pro tebe za hodinu.I'll call for you in an hour.

zavolat: Já ti zavolám.I'll give you a call.

zjistit: Zjistím vám to.I'll find it out for you.

zvát: Zvu vás na oběd.I'll buy you lunch.

mýt: Ruka ruku myje.Scratch my back and I'll scratch yours., You roll my log and I'll roll yours.

propadnout se: Ať se propadnu, jestli ...I'll be damned if ...

tipec: Já mu zatnu tipec.I'll fix him.