Hlavní obsah

sentir [sɑ̃tiʀ]

Vyskytuje se v

dépit: en dépit du bon sensproti zdravému rozumu

sens: les senssmyslnost, sexuální touha, chtíč

sens: bon senszdravý rozum jednotlivce

sens: sens dessus dessousvzhůru nohama i přen., páté přes deváté

sens: sens devant derrièrepředkem dozadu, zadem dopředu

senti: bien sentivýstižný, trefný, dobře míněný o slovu ap.

commun: sens communzdravý rozum

derrière: sens devant derrièreobráceně zadní částí dopředu

dessous: sens dessus dessousobrácený vzhůru nohama, zpřeházený, zpřevrácený

dessus: sens dessus dessousobrácený vzhůru nohama, zpřeházený, zpřevrácený

équité: avoir le sens de l'équitémít smysl pro spravedlnost

giratoire: sens giratoiresměr jízdy na kruhovém objezdu

isolé: se sentir isolécítit se osaměle

large: au sens large du termev širším slova smyslu

lourd: se sentir les paupières lourdesmít těžká víčka

manquer: manquer de bon sensnemít rozum

propre: sens proprepůvodní význam slova ap.

sens: reprendre (l'usage de) ses sensbýt (opět) při smyslech po omdlení, citovém otřesu ap.

sens: gros bon senszdravý selský rozum

sens: en dépit du bon sensproti zdravému rozumu

sens: abonder dans le sens de qqnplně souhlasit s kým, dávat komu plně za pravdu

sens: en un sensz určitého pohledu, v určitém smyslu

sens: au sens strict/large du termev úzkém/širokém slova smyslu

sens: dans le sens de qqchve směru čeho

sens: dans tous les sens, en tout sensvšemi směry, na všechny strany, křížem krážem

strict: au sens strictpřesně vzato, v přesném smyslu

unique: rue à sens uniquejednosměrná ulice

opposé: sens opposéopačný směr

pervertir: pervertir le sens d'un textepřekroutit smysl textu

restreint: sens restreint d'un motužší smysl slova

sens: sens de l'humoursmysl pro humor

brûlé: Ça sent le brûlé.To smrdí. i o nepříjemné záležitosti ap.

devant: sens devant derrièreobráceně zadní částí dopředu

fagot: sentir le fagotbýt podezřelý (z kacířství)

mauvais: Ça sent mauvais.Smrdí to., Zavání to. signalizuje to nepříjemnost

morveux: Qui se sent morveux (qu'il) se mouche.Kdo se cítí, ten se vtípí.

perdu: se sentir perducítit se ztracen

proche: les mots de sens procheslova podobného významu

rose: ne pas sentir la rosezrovna nevonět smrdět

sapin: sentir le sapinsmrdět krchovem

cítit: ob. být cítitsentir mauvais

hodinový: proti směru hodinových ručičekdans le sens inverse des aiguilles d'une montre

jednosměrný: jednosměrná doprava/ulice/silnicecirculation/rue/voie à sens unique

lad: bez ladu a skladupêle-mêle, sens dessus-dessous

mimo: být mimo cítit se dezorientovanýse sentir déphasé, fumer la moquette, être à la masse, délirer

najevo: dát najevo comontrer, manifester, netajit laisser voir, dát pocítit faire sentir qqch

nesmysl: holý nesmyslpur non-sens

opačný: opačný směrsens opposé, contresens

opačný: slova opačného významumots de sens opposé

orgán: smyslové orgányorganes des sens

orientační: mít orientační smyslavoir le sens de l'orientation

otáčet: otáčet proti směru hodinových ručičektourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre

otočit: otočit proti směru hodinových ručičektourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre

pěkně: pěkně vonětsentir bon

podobný: slova podobného významumots de sens proche

postřeh: mít dobrý postřehavoir un sens aigu de l'observation/le coup d'œil juste

rozum: zdravý rozumbon sens , sens commun, saine raison

rozum: selský rozumgros bon sens

ručička: otočit proti směru hodinových ručičektourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre

selský: selský rozumgros bon sens

slovo: dvojsmyslné slovomot à double sens

směr: opačný směrsens opposé

smysl: širší/užší smysl slovasens large/restreint d'un mot

smysl: smysl životasens de la vie

smysl: smysl pro krásusens de la beauté

smysl: pět smyslůles cinq sens

smyslový: smyslové orgányorganes des sens

spravedlnost: mít smysl pro spravedlnostavoir le sens de l'équité

široký: v širším slova smysluau sens large du terme

ulice: jednosměrná ulicerue à sens unique

úzký: užší smysl slovasens restreint d'un mot

význam: slova opačného významumots de sens opposé/contraire

význam: slova podobného významumots de sens proche

zdravý: proti zdravému rozumuen dépit du bon sens

být: Je mi dobře/špatně.Je me sens bien./J'ai mal au cœur.

cítit se: Necítím se dobře.Je ne me sens pas bien.

dobře: Není mi dobře.Je ne me sens pas bien.

humor: mít smysl pro humoravoir le sens de l'humour

mnohem: Je mi mnohem lépe.Je me sens beaucoup mieux.

nějak: Je mi nějak divně.Je ne me sens pas très bien.

nevolno: Je mi nevolno.J'ai mal au cœur., Je ne me sens pas bien., Je suis pris de vertige.

objezd: kruhový objezdrond-point , sens giratoire

ono: Ono mu nebylo dobře.Il ne se sentait pas bien.

špatně: Je mi špatně.Je me sens mal., J'ai mal au cœur.

dát: To dá rozum.Cela tombe sous le sens.

naruby: obrátit vše narubymettre tout sens dessus dessous

nota: kápnout komu do notyabonder dans le sens de qqn

obrátit: obrátit dům vzhůru nohamaretourner toute la maison, mettre la maison sens dessus dessous

rozum: To dá rozum.Cela tombe sous le sens.

smrdět: smrdět krchovemsentir le sapin