Hlavní obsah

sentir [sɑ̃tiʀ]

Vyskytuje se v

sens: les senssmyslnost, sexuální touha, chtíč

senti: bien sentivýstižný, trefný, dobře míněný o slovu ap.

sentir: faire sentirqqch dát pocítit, dát najevo, zdůraznit co autoritu ap.

commun: sens communzdravý rozum

derrière: sens devant derrièreobráceně zadní částí dopředu

dessous: sens dessus dessousobrácený vzhůru nohama, zpřeházený, zpřevrácený

dessus: sens dessus dessousobrácený vzhůru nohama, zpřeházený, zpřevrácený

équité: avoir le sens de l'équitémít smysl pro spravedlnost

giratoire: sens giratoiresměr jízdy na kruhovém objezdu

isolé: se sentir isolécítit se osaměle

large: au sens large du termev širším slova smyslu

lourd: se sentir les paupières lourdesmít těžká víčka

manquer: manquer de bon sensnemít rozum

propre: sens proprepůvodní význam slova ap.

strict: au sens strictpřesně vzato, v přesném smyslu

unique: rue à sens uniquejednosměrná ulice

opposé: sens opposéopačný směr

pervertir: pervertir le sens d'un textepřekroutit smysl textu

restreint: sens restreint d'un motužší smysl slova

brûlé: Ça sent le brûlé.To smrdí. i o nepříjemné záležitosti ap.

devant: sens devant derrièreobráceně zadní částí dopředu

fagot: sentir le fagotbýt podezřelý (z kacířství)

mauvais: Ça sent mauvais.Smrdí to., Zavání to. signalizuje to nepříjemnost

morveux: Qui se sent morveux (qu'il) se mouche.Kdo se cítí, ten se vtípí.

perdu: se sentir perducítit se ztracen

proche: les mots de sens procheslova podobného významu

rose: ne pas sentir la rosezrovna nevonět smrdět

sapin: sentir le sapinsmrdět krchovem

cítit: sentir mauvaisob. být cítit

hodinový: dans le sens inverse des aiguilles d'une montreproti směru hodinových ručiček

jednosměrný: circulation/rue/voie à sens uniquejednosměrná doprava/ulice/silnice

lad: pêle-mêle, sens dessus-dessousbez ladu a skladu

mimo: se sentir déphasé, fumer la moquette, être à la masse, délirerbýt mimo cítit se dezorientovaný

najevo: dát pocítit faire sentir qqch, netajit laisser voir qqchdát najevo co

nesmysl: pur non-sens holý nesmysl

opačný: sens opposé, contresens opačný směr

orgán: organes des senssmyslové orgány

orientační: avoir le sens de l'orientationmít orientační smysl

otáčet: tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montreotáčet proti směru hodinových ručiček

otočit: tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montreotočit proti směru hodinových ručiček

pěkně: sentir bonpěkně vonět

podobný: mots de sens procheslova podobného významu

postřeh: avoir un sens aigu de l'observation/le coup d'œil justemít dobrý postřeh

rozum: bon sens , sens commun, saine raison zdravý rozum

ručička: tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montreotočit proti směru hodinových ručiček

selský: gros bon sens selský rozum

slovo: mot à double sensdvojsmyslné slovo

směr: sens opposéopačný směr

smysl: sens large/restreint d'un motširší/užší smysl slova

smyslový: organes des senssmyslové orgány

spravedlnost: avoir le sens de l'équitémít smysl pro spravedlnost

široký: au sens large du termev širším slova smyslu

ulice: rue à sens uniquejednosměrná ulice

úzký: sens restreint d'un motužší smysl slova

význam: mots de sens opposé/contraireslova opačného významu

zdravý: en dépit du bon sensproti zdravému rozumu

být: Je me sens bien./J'ai mal au cœur.Je mi dobře/špatně.

cítit se: Je ne me sens pas bien.Necítím se dobře.

dobře: Je ne me sens pas bien.Není mi dobře.

humor: avoir le sens de l'humourmít smysl pro humor

mnohem: Je me sens beaucoup mieux.Je mi mnohem lépe.

nějak: Je ne me sens pas très bien.Je mi nějak divně.

nevolno: J'ai mal au cœur., Je ne me sens pas bien., Je suis pris de vertige.Je mi nevolno.

objezd: rond-point , sens giratoirekruhový objezd

ono: Il ne se sentait pas bien.Ono mu nebylo dobře.

špatně: Je me sens mal., J'ai mal au cœur.Je mi špatně.

dát: Cela tombe sous le sens.To dá rozum.

naruby: mettre tout sens dessus dessousobrátit vše naruby

nota: abonder dans le sens de qqnkápnout komu do noty

obrátit: retourner toute la maison, mettre la maison sens dessus dessousobrátit dům vzhůru nohama

smrdět: sentir le sapinsmrdět krchovem

strana: dans tous les sensna všechny strany

špetka: Il n'a pas un grain/atome de bon sens.Nemá špetku rozumu.

dépit: en dépit du bon sensproti zdravému rozumu