Hlavní obsah

pro

Předložka

  1. (určení ap.) koho/co per q/qc(ve prospěch) a favore di q(v hlasování též) proUděláš to pro mne?Lo fai per me?Nech si to pro sebe.Tienilo per te.To platí i pro tebe.Vale anche per te.Jsem pro.Sono pro., Sono a favore., (souhlasím) Ci sto., Sono d'accordo.
  2. (kvůli) koho/co per (motivo di) q/qc(v důsledku též) a causa di qc(z důvodu) per motivi di qcpro špatné počasía causa del maltempoOpustil ji pro jinou.L'ha lasciata per un'altra.To je pro mne novinka.È una novità per me.pro nic (za nic)per nientesmysl pro humorsenso dell'umorismopro teďper il momentopro tentokrátper questa volta

Vyskytuje se v

zařídit se: osamostatnit se mettersi in propriozařídit se pro sebe

domov: casa di riposodomov pro seniory/důchodců

dospělý: per adultipro dospělé

holka: přen. tuttofare , donna dalle mille risorsepřen. holka pro všechno

chodec: passaggio pedonale, strisce pedonalipřechod pro chodce

chorý: ospedale psichiatricoústav pro duševně choré

jistota: solo per essere sicuri, per sicurezza, preventivně per precauzionejen pro jistotu udělat ap.

koho: da/per chiod/pro koho

kurz: corso (per) principiantikurz pro začátečníky

mládež: non adatto ai minorinevhodný pro mládež erotický ap.

my: da/per noiod/pro nás

naneštěstí: per sua sfortunana neštěstí pro ni/něj

nás: per/da noipro/od nás

názornost: per chiarezza, jako příklad a mo'/titolo d'esempio(jen) pro názornost

: per loropro/za ně

něj: per/da luipro/od něj

nemoc: a causa di malattiapro nemoc, z důvodu nemoci

nepřízeň: a causa del maltempopro nepřízeň počasí

ni: per leipro ni

objasnění: solo per chiarire (le cose) ...jen pro objasnění ...

obleček: cappottini, vestiti per i canioblečky pro psy

osoba: tavolo per due personestůl pro dvě osoby

pobavení: per spassopro pobavení

potěšení: (solo) per piacere(jen) pro potěšení

potřeba: per uso personalepro osobní potřebu

pro forma: fattura pro formaekon. pro forma faktura

pruh: corsia per veicoli lentidopr. pruh pro pomalá vozidla

přednáška: lezione pubblicapřednáška pro veřejnost

přechod: passaggio/attraversamento pedonale, strisce pedonali, zebra též zebre přechod pro chodce

přijít: venire a prendere q/qcpřijít pro koho/co vyzvednout

příležitost: per ogni occasionepro každou příležitost

případ: per sicurezza pro všechny případy, jen pro případ pro jistotu

rekapitulace: per ricapitolare...pro rekapitulaci...

senior: per anzianipro seniory

shrnutí: per riassumere, riassumendo...pro shrnutí...

smysl: (senso dell') umorismosmysl pro humor

srovnání: solo per confrontojen pro srovnání

stavit se: passare/venire a prendere qstavit se pro koho

svícení: luci diurne, luci di marcia diurnasvětla pro denní svícení

štěstí: per portare fortuna pro štěstí amulet ap.

tentokrát: (solo) per stavolta(pouze) pro tentokrát

účel: per questo scopok tomuto účelu, pro tento účel, za tímto účelem

úplnost: per (ragioni di) completezza, per essere completipro úplnost dodat ap.

určený: libro destinato ai bambinikniha určená pro děti

určit: essere destinato/inteso a q/qcbýt určen pro/na koho/co

veřejnost: aperto al pubblicootevřeno pro veřejnost

vlastní: per uso personalepro (svou) vlastní potřebu

vysvětlení: solo per spiegarejen pro vysvětlení

zábava: per divertimentopro zábavu

začátečník: corso per principiantikurz pro začátečníky

začátek: per iniziarepro začátek

zahřátí: per riscaldarsina/pro zahřátí

zajímavost: per curiositàjen tak pro zajímavost

zasmání: solo per riderejen pro zasmání

zasvěcený: per i beninformatipro zasvěcené

zdůraznění: per accentuare qcpro zdůraznění ... čeho

zjednodušení: per semplificazione, čeho per semplificare qcpro zjednodušení...

změna: per cambiarepro změnu

zpestření: per avere più varietà di qc, pro změnu per variare qcpro zpestření čeho

zpřístupnit: aprire qc al pubblicozpřístupnit co pro veřejnost místo

zvaný: solo per gli invitati, solo su invitojen pro zvané

žrádlo: mangime per gattižrádlo pro kočky

běžet: Vai a cercare aiuto!Běž pro pomoc!

brblat: Borbottava per se.Brblal si pro sebe.

být: Non è il mio genere.To není nic pro mě.

dobro: È per il tuo bene.Je to pro tvé dobro.

dojít: Vai a prendere il medico!Dojdi pro lékaře!

hospitalizovat: È stato ricoverato per un sospetto...Byl hospitalizován pro podezření na...

humor: senso dell'umorismosmysl pro humor

jistit se: assicurarsi per tutti i casijistit se pro všechny případy

jít: Va' a prenderlo.Jdi pro něj.

kolik: Per quante persone?Pro kolik lidí?

mačkat se: Non spingete, c'è posto per tutti.Nemačkejte se, je tady místo pro všechny.

moct: Che cosa posso fare per Lei?Co pro vás mohu udělat?

nasadit: Ha rischiato la propria vita per lei.Nasadil pro ni svůj život.

naštěstí: Fortunatamente per me ...Naštěstí pro mne ...

něco: Farebbe una cosa per me?Uděláte pro mě něco?

něho: È per lui.Je to pro něho.

nechat: Tienilo per te.Nech si to pro sebe. tajné ap.

nezvyk: È qualcosa di nuovo per me., Non ci sono abituato/-a.Je to (pro mne) nezvyk.

novinka: Questa mi giunge nuova.To je pro mne novinka.

obětovat: Si era sacrificata per la famiglia.Obětovala se pro rodinu.

platit: Questo vale per tutti!To platí pro všechny!

pocta: Era un onore per me.Byla to pro mě pocta.

pořádek: Tanto per mettere le cose in chiaro.Jenom pro pořádek. přesnost ap.

pracovat: Il tempo lavora per noi.Čas pracuje pro nás.

prokázat: Ha dimostrato il suo senso dell'umorismo.Prokázal smysl pro humor.

prostřít: apparecchiare per quattroprostřít pro čtyři (osoby)

přínos: beneficio per l'umanitàpřínos pro lidstvo

připomenutí: Tanto per ricordare, ...Jen pro připomenutí...

přístupný: accessibile alle persone su sedie a rotellepřístupný pro vozíčkáře

sjet: Vado a prendere il latte.Sjedu pro mléko.

skočit: Vai a prendere qualcosa da bere.Skoč pro pití.

smrtelník: per i mortalipro obyčejné smrtelníky

upřesnění: tanto per precisare...jen pro upřesnění...

utíkat: Corri a prendere il dottore!Utíkej pro doktora!

pro: per nientepro nic (za nic)