Hlavní obsah

příležitost

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (šance) udělat co opportunità f, occasione f di fare qcdát komu příležitost k čemudare a q un'occasione di fare qcmít příležitost k čemuavere l'occasione di fare qcvyužít příležitost(i)approfittare dell'occasionerovné příležitostile pari opportunitàpracovní příležitostopportunità di lavoro
  2. (událost) occasione fu příležitosti čehoin occasione di qcpro každou příležitostper ogni occasione

Vyskytuje se v

chopit se: chopit se příležitosticogliere l'opportunità

jedinečný: jedinečná příležitostun'opportunità unica

při: při příležitosti čehoin occasione di qc

u: u příležitosti čehoin occasione di qc

využít: využít příležitostiapprofittare dell'occasione, sfruttare l'occasione, cogliere un'opportunità

čekat: Čekám na vhodnou příležitost.Aspetto l'occasione giusta.

hojnost: Je hojnost příležitostí...Ci sono molte opportunità...

naskytnout se: Naskytla se (mi) příležitost...Mi è capitata l'opportunità di...

promarnit: Promarnil jsi příležitost...Hai perso l'opportunità di...

promeškat: Promeškal příležitost...Ha perso l'occasione di...

propást: Takovou příležitost by člověk neměl propást.È un'opportunità da non perdere.

seslat: Tu příležitost nám seslalo samo nebe.Questa opportunità è mandata dal cielo.

zloděj: Příležitost dělá zloděje.L'occasione fa l'uomo ladro.

afferrare: chytit příležitost za pačesyafferrare l'occasione

appena: při nejbližší příležitosti, hned jak to bude možnéappena possibile

approfittare: využít příležitostiapprofittare dell'occasione

destro: poskytnout komu příležitost udělat cofornire a q il destro di fare qc

mancato: promarněná příležitostun'occasione mancata

momento: chopit se příležitosticogliere il momento favorevole

occasione: u příležitosti čehoin occasione di qc

opportunità: chopit se příležitosticogliere l'opportunità

pari: rovné příležitostile pari opportunità

perdere: jedinečná příležitost kterou nelze promarnitoccasione da non perdere

propizio: vhodná příležitost k čemu, pro col'occasione propizia per qc

prossimo: při příští příležitostialla prossima occasione

darsi: Když bude příležitost...Quando si dà l'occasione ...

presentarsi: Když se naskytne příležitost ...Se si presenta l'occasione ...

sfuggire: nechat si ujít příležitostlasciarsi sfuggire un'occasione

attimo: využít příležitosti, vystihnout ten správný okamžikcogliere l'attimo

balzo: popadnout příležitost za pačesyprendere la palla al balzo

příležitost: dát komu příležitost k čemudare a q un'occasione di fare qc