Hlavní obsah

máma

Vyskytuje se v

mít: mám za to, že ...I think that ...

defekt: Mám defekt. píchl jsemI('ve) got a puncture.

docela: Mám se docela dobře.I am quite well.

dojem: Mám dojem, že (už) odešel.I guess he has left.

dost: Mám dost času.I have time enough.

hlad: Mám hlad.I am hungry.

hrozný: Mám hrozný hlad.I am starving/famished.

chuť: Mám chuť na zmrzlinu.I feel like having an ice cream.

kašel: Mám silný kašel.I have a bad cough.

mít se: Mám se dobře.I'm fine.

namířit: Mám namířeno do ...I'm heading for ...

nápad: Mám nápad!I've got an idea!

peníze: Mám málo peněz.I have little money.

podezření: Mám podezření, že ...I suspect that ...

položit: Kam to mám položit?Where shall I put it?

postavit: Kam to mám postavit?Where shall I put it?

práce: Mám spoustu práce.I am very busy.

prima: Mám se prima.I'm fine.

prosba: Mám na vás prosbu.I have a favour to ask you.

přinést: Mám vám přinést ...?Shall I bring you ...?

rád: Mám to radši.I like it better.

sevřený: Mám sevřený žaludek.My stomach is in knots.

splín: Mám splín.hovor. I'm feeling down/blue., I have the blues., I'm dejected.

spousta: Mám spoustu času.I have plenty of time.

strach: Mám o něj strach.I am worried about him.

strašný: Mám strašnou žízeň.I am terribly thirsty.

sucho: Mám sucho v ústech.My mouth is dry.

také: Mám hlad. – Já také.I'm hungry. – So am I.

tolik: Mám tolik, kolik potřebuji.I have as much as I need.

třeba: Mám to otevřít? – Třeba.Shall I open it? – I don't mind if you do.

víc: Mám více zaměstnání.I work multiple jobs.

vlastní: Mám svůj vlastní pokoj.I have a room of my own.

vyřídit: Mám mu něco vyřídit?Can I take a message for him?

vyřizování: Mám (ještě) nějaké vyřizování.I have some errands to run.

vysadit: Kde vás mám vysadit?Where shall I drop you off?

vzít si: Co si mám vzít na sebe?What shall I wear?

zabalit: Mám vám to zabalit?Shall I wrap it up for you?

zlomený: Mám zlomenou nohu.My leg's broken., I have a broken leg.

zpráva: Mám pro tebe dobrou/špatnou zprávu.I have some good/bad news for you.

žízeň: Mám žízeň.I'm thirsty.

vlk: Mám hlad jako vlk.I could eat a horse., I'm as hungry as a bear., I'm starving!

mom: u (mé) mámy domaat (my) mom's (place)

mum: u (mé) mámy domaat (my) mum's (place)

be: Co s tím mám dělat?What am I to do with it?

better: Líbí se mi to víc., Mám to radši.I like it better.

blank: Nemůžu si na nic vzpomenout., Mám úplné okno.My mind is a blank.

busy: Mám spoustu práce.I am very busy.

charge: Mám je na starost.They are my charges.

deal: Mám spoustu práce.I have a good deal of work to do.

enough: Už mám dost těchhle lidí.I have had enough of these people.

fine: Já se mám dobře, a vy?I'm fine. And you?

for: To ti moc přeju., Upřímně ti to přeji., Mám radost spolu s tebou.I'm happy for you.

get: kdykoliv mám příležitost ...whenever I get the chance ...

happy: Moc mu to přeju., Upřímně mu to přeji., Mám radost i za něj.I'm happy for him.

head: Mám namířeno do ...I'm heading for ...

like: co mám a nemám rádmy likes and dislikes

lot: Mám tě rád, moc.I like you, a lot.

off-key: Zpívám/Mám to falešně?Am I off-key?

on: Ten to pátek (už) něco mám. plán, povinnosti ap.I've got something on this Friday.

own: Mám svůj vlastní obchod.I have my own shop.

play: Mám ti to CD pustit?Shall I play the CD for you?

prefer: Mám radši hokej než fotbal.I prefer ice hockey to football.

puncture: Píchl jsem., Mám píchlé kolo.I have got a puncture.

put: Nevím, jak to mám vyjádřit ...I don't know how to put this ...

read out: Mám vám to přečíst nahlas?Shall I read it out for you?

shall: Mám otevřít okno?Shall I open the window?

should: Co mám dělat?What should I do?

supposed: Co mám dělat?What am I supposed to do?

tired: Už toho mám dost., Už mě to nebaví.I am tired of it.

vibe: Mám z něho špatný pocit., Nepůsobí na mě dobře.I have bad vibes about him.

weary: Mám toho všeho už dost.I am weary of it all.

well: Jsem v pořádku., Je mi dobře., Mám se dobře.I'm well.