Hlavní obsah

liking [ˈlaɪkɪŋ]

Podstatné jméno

  • for sth/sb záliba pro co, v čem, náklonnost, sympatie ke komu/čemutake a (great) liking to sbvelice si oblíbit, zamilovat si kohohave a liking for sthmít rád co

Vyskytuje se v

cake: sell like hot cakesjít na dračku zboží

cat: look like something the cat dragged invypadat jako čuně

Cheshire cat: smile/grin like a/the Cheshire Catkřenit se od ucha k uchu

clockwork: like clockworkjako hodinky, jako po drátku hladce, bez problémů

crazy: like crazyjako pominutý/divý/šílený, o věci ohromně

duck: (like) water off a duck's backjako házet hrách na stěnu

feel: feel like doing sthmít chuť, chtít dělat co dát si ap.

gangbuster: (like) gangbustersna plný plyn/plné obrátky, skvěle, jedna radost

glove: fit like a glovepadnout jako ulitý

hawk: watch sb like a hawksledovat koho jako ostříž

hell: like hellprdlajs, leda houby

house: get on like a house on firerychle se sblížit, jít si do noty s někým cizím

how: how about/would you likea co takhle ... nabídka, návrh

just: just likezrovna tak jako

light: go out like a lightodpadnout, padnout jak špalek, vytuhnout usnout

like: what is sb/sth likejak vypadá, jaký je kdo/co

look: look (like)vypadat jak i budit dojem ap.

make: make like sb/sthdělat jakoby/jakože co, chovat se jako kdo, napodobovat koho/co

shot: like a shotokamžitě, bez váhání

suspiciously: suspiciously likesth spíš(e) jako co vypadat ap.

thumb: stick out like a sore thumbbýt jako pěst na oko, vyčnívat, být výrazný

ton: come down on sb like a ton of brickspodat si koho, došlápnout si na koho

wildfire: spread like wildfirešířit se rychlostí blesku/jako lavina

best: the best likednejoblíbenější který se nejvíce líbí

come: come to like sbzačít mít rád, postupně si oblíbit koho

dearly: would dearly like/love tostrašně rád(a) by(ch)

doll: doll likejako panenka s dětským vzhledem

have: I feel like having a swim.Zaplaval bych si.

kid: kid-likedětinský

licking: take a lickingdostat nářez

liking: take a (great) liking to sbvelice si oblíbit, zamilovat si koho

magic: like magicjako zázrakem

thing: such a thing, thing like thatněco takového tak strašného ap.

this: like thistakhle při předvádění

water: spend money like waternezřízeně utrácet, rozhazovat peníze zbytečně

would: Would you like ...?Nechtěl byste ...? nabídka

be: It was him she didn't like.To jeho neměla ráda.

better: I like it better.Líbí se mi to víc., Mám to radši.

dislike: What are your likes and dislikes?Co máš a co nemáš rád?

do: I'd like to do maths at university.Rád bych se na univerzitě věnoval matematice.

drink: What would you like to drink?Co chcete k pití?

ever: Have you ever seen anything like it?Viděl jsi někdy něco takového?

ice: feel like icebýt ledový studený

it: I like it here.Líbí se mi tady.

lot: I like you, a lot.Mám tě rád, moc.

meet: I'd like you to meet my wife ...Rád bych vám představil svoji ženu...

nothing: There is nothing like ...Není nad ...

ours: in a town like oursve městě jako je to naše

ourselves: people like ourselveslidé jako my

point out: I would like to point out that ...Rád bych upozornil, že ...

quite: I quite liked it.Celkem se mi to líbilo.

rain: It looks like rain.Zdá se, že bude pršet.

so: Hold the glass just/like so.Drž tu sklenici takhle.

sound: It sounds like a great idea.Zní to jako skvěly nápad.

that: a recession like that of 1973recese jako ta z roku 1973

what: What is she like?Jaká je?

back: know sth like the back of one's handznát co jako svoje boty

candy: hovor. be like taking candy from a babybýt hračka, být velmi snadný

clam: shut up like a clammlčet jako ryba

dog: work like a dogdřít jako mezek

bull: like a bull in a china shopjako slon v porcelánu chovat se, pohybovat se

face: have a face like thundervypadat velmi naštvaně

father: Like father, like son.Jablko nepadne daleko od stromu., Jaký otec, takový syn.