Hlavní obsah

badly [ˈbædlɪ]

Vyskytuje se v

bad: not bad(docela) dobrý překvapivě

bad: the bad(to) zlé, špatné

bad: feel bad about sthcítit se provinile kvůli čemu, mít špatný pocit z čeho, litovat čeho

bad: too bad(to je) škoda

bad: too badsmůla, to máš blbý ale nic se nedá dělat

bark: sb's bark is worse than his bitekdo hovor. není tak zlý, jak vypadá

blood: bad bloodzlá krev, nepřátelství mezi lidmi

book: be in sb's bad booksbýt špatně zapsán u koho

habit: (bad) habitzlozvyk

head: bad headbolest hlavy, bolehlav

influence: be a good/bad influence on sbbe a good/bad influence on sb = mít dobrý/špatný vliv na koho

luck: bad lucksmůla, neštěstí

luck: Bad luck.To je pech. vyjádření politování

matter: make matters worseještě zhoršit situaci

news: bad/good newsšpatné/dobré zprávy

nick: be in good/bad nickbýt v dobrém/špatném stavu

press: get a bad pressmít špatný ohlas v tisku

repair: in good/bad repairv dobrém/špatném stavu dům ap.

smell: smell (bad)páchnout, smrdět, zapáchat

start: get off to a good/bad startzačít nadějně/nevalně

taste: be in bad/poor tastebýt nevkusný/nechutný/netaktní/nepatřičný

way: be in a bad waybýt na tom špatně, být ve špatném stavu, být zbědovaný

worse: go from bad to worsejít od deseti k pěti ještě více se zhoršit

worse: you can do worse than do sthneuškodilo by udělat co

worse: change for the worsezměnit se k horšímu

worse: be the worse for sthbýt poznamenaný čím, nést známky čeho negativního vlivu

worst: the worstto nejhorší co se mohlo stát

worst: worst of alla co je na tom nejhorší větné příslovce

worst: at (the) worstpři nejhorším, v nejhorším případě

augur: form. augur badly for sb/sthbýt špatným znamením, nevěštit nic dobrého pro koho/co

bad: bad smell(nepříjemný) zápach

bad: gone badi přen. zkažený, špatný, nepovedený který nevyšel ap.

bad: be in a bad moodmít špatnou náladu, být ve špatné náladě

bad: bad claimpochybný nárok

bad: bad debtnedobytný dluh, nedobytná pohledávka

bad: bad chequenekrytý/neproplatitelný/neplatný šek

badly off: (not) to be badly off(ne)být na tom špatně

behaved: a badly behaved childnevychované dítě, zlobivé dítě

breath: bad breathzkažený dech, zápach z úst

buy: good/bad buyvýhodná/nevýhodná koupě

conscience: bad/guilty consciencešpatné svědomí

cough: have a bad coughmít silný kašel

deal: have a bad dealmít těžký úděl

debt: bad debtnedobytný dluh, nedobytná pohledávka

expect: expect the worstpočítat s nejhorším

fit: be a bad fitnesedět, nepasovat, nezapadat do sebe

get: get worsezhoršovat se situace ap.

go: go bald/bad/madplešatět/(z)kazit se/(ze)šílet

habit: fall into bad habitszískat špatné návyky

health: be in poor/bad/ill healthbýt nemocen, být na tom zdravotně špatně

humour: be in a good/bad humourmít dobrou/špatnou náladu

make: make sth better/worsezlepšit/zhoršit co

match: be a bad match for sthnehodit se k čemu barvy, partner ap.

off: be well/badly/better/worse offbýt na tom dobře/špatně/lépe/hůře finančně ap.

omen: good/bad omendobré/špatné znamení

payer: bad payerneplatič problémový plátce

point: have (its) good points and bad pointsmít své klady a zápory

risk: bad riskvysoce rizikový partner

scenario: in the worst-case scenariov nejhorším případě, přinejhorším

smell: // smellzápach, smrad

taste: přen. leave a bad taste in sb's mouthzanechat komu (nepříjemnou) pachuť v ústech zážitek ap.

timekeeping: bad timekeepingnedochvilnost

turn: turn badzvrhnout se, nevyjít, skončit špatně

wear: the worse for wearobnošený, opotřebovaný, hovor. jetý, přen. zhuntovaný, zřízený

worse: get worsezhoršit se

worse: make sth worsezhoršit co

worse: so much the worse for sbtím hůř pro koho

bad: I am bad at sports.Sporty mi nejdou., Nejsem dobrý na sporty.

come out: He came out very badly.Dopadl velice špatně.

despite: despite bad weatheri přes špatné počasí

imaginable: the worst day imaginableten nejhorší den, jaký si lze představit

language: They used bad/foul/dirty language.Mluvili sprostě/hrubě.

may: It may not be a bad idea.Možná, že to není špatný nápad.

much: It is much better/worse.Je to mnohem lepší/horší.

need: I was badly in need of a rest.Nutně jsem si potřeboval odpočinout.

vibe: I have bad vibes about him.Mám z něho špatný pocit., Nepůsobí na mě dobře.

whether: whether it's a good or bad ideajestli je to dobrý nebo špatný nápad

bad: from bad to worseod desíti k pěti, čím dál (tím) hůř, z kopce vývoj ap.

bad: go bad(z)kazit se o jídle ap.

loser: be a bad/poor loserneumět prohrávat

cítit: být cítit čímsmell of sth, páchnout smell (bad)

dech: zkažený dech zápach z ústbad breath

dopadnout: dopadnout dobře/špatněcome off/turn out well/badly, pochodit fare well/badly

dopustit: kdo nedá dopustit na koho/coobhajuje ap. sb won't hear a (bad) word (said) against sb/sth, důvěřuje kvalitě ap. sb swears by sth

hůř: čím dál hůřeworse and worse

hůř: ještě/mnohem hůřeven/much worse

hůř: tím hůř pro kohoso much the worse for sb

chovat se: chovat se dobře/špatněbehave/conduct osf well/badly

chovat se: chovat se dobře/špatně ke komutreat sb well/bad(ly), behave well/badly towards sb

mít: mít smůluhave bad luck, be out of luck