Hlavní obsah

how [haʊ]

Příslovce

  1. jak, jakým způsobemHow was that?Jakže to bylo? neslyšel jsem
  2. jaký, jaké o průběhuv otázkách na kvalitu něčehoHow was it?Jaké to bylo?, Jak se ti to líbilo?How nice ...To je ale pěkný ...

Zájmeno

  1. v otázkách na množství či míruHow much is it?Kolik to stojí?how much/manykolik
  2. v otázkách na stav, zdraví ap.How are you (doing)?Jak se máš?How's your family?Jak se daří rodině?, Jak se má rodina?
  3. how about/would you like a co takhle ... nabídka, návrh

Fráze

  1. How do you do. Těší mě. při oficiálním seznamování
  2. How about you? A (co) ty/vy? dotaz na názor
  3. How about that? Co vy/ty na to?, To je co?
  4. How about ... A co ..., A jak je to s ...
  5. hovor.How come/so? Jak to?

Vyskytuje se v

earth: how on earthjak proboha důraz v otázkách

far: how farjak dalece, do jaké míry

how: how about/would you likea co takhle ... nabídka, návrh

many: how manykolik, jak mnoho o počitatelných

mind: Mind how you go.Opatrujte se. při loučení

much: how muchkolik, jak moc o nepočitatelných podst. jm.

long: how longjak dlouho

about: And what/how about ... ?A co takhle ... ? návrh ap.

business: How's business?Jak jdou obchody?, přen. Jak to jde?

come about: How did it come about?Jak k tomu došlo?, Jak se to přihodilo?

come along: How is it coming along?Jak to jde?, Jak se to vyvíjí?

come by: How did you come by that?Kdes to nabral?

complain: How is it going? I can't complain.Jak to jde? Nestěžuji si.

cost: How much does it cost?Kolik to stojí?

different: How are they different?V čem se liší?

do: How did you do it?Jak jsi to udělal?

feel: How are you feeling today?Jak se dnes cítíte?

from: How far is it from here?Jak daleko je to odtud?

get: How do I get to ...?Jak se dostanu do ... ?

go: How did it go?Jak to šlo?

heavy: How heavy are you?Kolik vážíš?

matter: No matter how old I am ...Nehledě na to, kolik je mi let ...

old: How old are you?Kolik ti je let?

overall: How much will it cost overall?Kolik to bude stát celkem?

pronounce: How is it pronounced?Jak se to vyslovuje?

put: I don't know how to put this ...Nevím, jak to mám vyjádřit ...

spell: How do you spell subtle?Jak se (správně) píše subtle?

sure: How can you be so sure?Jak si můžeš být tak jistý?

teach: He taught me (how) to ride a bicycle.Naučil mě jezdit na kole.

time: How many times?Kolikrát?

come: hovor. How come?Jak to?

dare: how dare youJak se (jen) opovažuješ ...!