Hlavní obsah

I am

I

um(e)hmm

a.m.dopoledne, ráno

bebýt

bemít

Vyskytuje se v

ready: (I am) ready when you are.Čekám jenom na tebe/vás. už jsem připravený

buggered: BrE, vulg. I'll be buggered if I'll do sthani mě nehne, abych udělal co

correction: I am open to correction.Klidně mě opravte. pokud se mýlím ap.

patience: I am running out of patience., My patience is wearing thin.Dochází mi trpělivost.

acquaintance: I am so pleased to make your acquaintance.Jsem tak rád, že se s vámi mohu seznámit.

am: I am.Já jsem.

asleep: I was almost asleep.Už jsem skoro spal.

awfully: I am awfully sorry.Je mi to hrozně líto.

bad: I am bad at sports.Sporty mi nejdou., Nejsem dobrý na sporty.

be: I am still here.Ještě jsem tady.

bother: I am sorry to bother you, ...Promiňte, že vás obtěžuji, ...

bothered: I was bothered about the problem.Ten problém mě trápil/štval.

busy: I am very busy.Mám spoustu práce.

cold: I am cold.Je mi zima.

disposed: I wasn't disposed to wait.Moc se mi nechtělo čekat.

disturb: I am sorry to disturb you.Promiňte, že vás ruším.

drinker: I am not a coffee drinker.Kávu (moc) nepiju.

encourage: I was encouraged by the report.Ta zpráva mi dodala odvahy.

footsore: I was footsore.Bolely mě nohy. chodidla

for: I am sorry for him.Je mi ho líto.

go: I am going to visit her.Navštívím ji.

going: I was going to tell him.Chystal jsem se mu to říct.

half: I was half dead with tiredness.Byl jsem polomrtvý únavou.

help: Can I be of any help (to you)?Mohu (vám) nějak pomoci?

hurry: I am in a hurry.Spěchám.

I: I am/was...Já jsem/jsem byl...

in: I am staying in a hotel.Bydlím v hotelu.

if: if I were youbýt tebou/vámi, (já) na tvém/Vašem místě

job: I am looking for a job.Hledám práci.

: I'm, I amjá jsem

jít: as far as I am concerned, as for me, for my partpokud jde o mne

kdyby: If I were you ...Kdybych byl na tvém místě ...

nás: doma at our place, in our home, odkud pocházím where I am fromu nás

bavit: I am tired of it., I don't enjoy it anymore., I have grown tired of it.Už mě to nebaví.

během: I'll be there within one hour.Budu tam během hodiny.

bodnout: I was stung by a bee.Bodla mě včela.

brát: dohodnuto It is a deal., jdu do toho I am in., přijímám I accept.(Já to) beru.

být: I am here.Jsem tady.

centrum: I am going downtown.Jedu do centra.

cesta: I am on my way.Už jsem na cestě.

čekat: I am waiting for him to come.Čekám, až přijde.

čest: I'd be honoured.Bylo by mi ctí.

člověk: I am only human.Jsem přece jenom člověk.

dělat: I am (working) on it., naplno ap. I'm all over it.Dělám na tom.

dobře: I am not feeling well.Není mi dobře.

docela: I am quite well.Mám se docela dobře.

dokud: As long as I am here ...Dokud jsem tu/tady budu já ...

donést se: I hear(d) that..., I was given to understand..., I got word that...Doneslo se mi ...

donutit: I was made to sign it.Byl jsem donucen to podepsat.

duch: I was saying to myself ...V duchu jsem si říkal ...

dusit se: I can't breathe!, I am choking!Dusím se!

hanba: I am ashamed of him.Je mi za něj hanba.

hlad: I am hungry.Mám hlad.

hned: vrátím se I'll be right back., dorazím I'll be there in a moment.Přijdu hned.

honička: I was quite busy., I was rushed off my feet.Měl jsem dost honičku.

horko: I am hot.Je mi horko.