Hlavní obsah

bien

Vyskytuje se v

base: a base de bienvydatně, pořádně

bien: bienesmajetek, statky, prostředky

caer: caer bien/mal a algnbýt/nebýt sympatický komu

empleado: dar alg por bien empleadonelitovat čeho

equipo: bienes de equipostrojní zařízení, přístrojové vybavení, výrobní prostředky

estar: está bien(tak) dobře přitakání

ganancial: bienes ganancialesspolečný majetek manželů

ir: ir bienjít dobře, dařit se práce ap.

mal: mal que bienjakž takž, nějak, jakkoli něco zvládnout ap.

más: más bienspíše

mirado: bien/mal miradodobře/špatně přijímaný

plantado: bien plantadohezký, urostlý

si: si bieni když, ale

tomar: tomar a bienpřipustit, přijmout

venir: venir bienhodit se, vyhovovat

visto: estar bien vistoalg(n) být dobře pohlíženo na koho/co

avenido: bien avenidosvorný, jednotný

empezar: empezar bienmít dobrý začátek, začít slibně

encarado: bien encaradovypadající dobře/sympaticky

inmueble: bienes inmueblesnemovitosti, nemovitý majetek

intencionado: bien/mal intencionadodobře/špatně míněný, s dobrými/se zlými úmysly

llevar: llevarse bien/maldobře/špatně se snášet/vycházet

mueble: bienes mueblesmovitý majetek

oler: oler bien/malvonět/zapáchat

administrado: bienes administradosspravovaný majetek

decir: decir bienladit

encontrar: No me encuentro bien.Necítím se dobře.

huy: ¡Huy, qué bien!Jé, super!

muy: muy bienvelmi dobře

salir: salir bien (a) algnuspět kdo, podařit se, dobře dopadnout komu

salud: estar bien de saludbýt zdravý, cítit se dobře

escoba: pořek. Escoba nueva barre bien.Nové koště dobře mete.

anebo: o...o, bien...bien, ora...orabuď... (a)nebo

buď: o... o, bien... bienbuď... (a) nebo

detail: pensar bien, přen. hilar finopromýšlet do detailu

i: aunque, bien que, aun cuando, si bieni když, i kdyby

jak: no bien, comohned jak

ještě: menos mal..., a bien que...ještě že...

jmění: sociedad conyugal, sociedad de gananciales, comunidad de bienespráv. společné jmění manželů

lov: ¡Buena caza!, hovor. ¡Que pinte bien!Lovu zdar!

movitý: bienes mueblesmovitý majetek

nebo: o... o, bien... bien, zast. ora... orabuď... nebo

nemovitý: bienes inmueblesnemovitý majetek

považovat: considerar correcto, tener a/por bienpovažovat za správné

přijít: venir bienpřijít vhod

rozumět: llevarse bien con algn, přen., hovor. hacer buenas migas con algndobře si rozumět s kým

slušně: portarse bien, tener modaleschovat se slušně

snést se: llevarse biendobře se snést

tak: ¡Está bien!Tak dobrá!

tedy: ahora bien, pues bientak tedy

věc: bienes mueblespráv. věci movité

vhod: venir bienpřijít vhod

vychovaný: bien criadodobře vychovaný

vyslovovat: pronunciar biendobře vyslovovat

zábava: tykání ¡Pásalo bien!, tykání více lidem ¡Pasadlo bien!Příjemnou zábavu!

bavit se: ¡Pasadlo bien!Dobře se bavte!

být: Estoy mal/bien.Je mi špatně/dobře.

cítit se: No me siento bien.Necítím se dobře.

dařit se: Estoy bien.Daří se mi dobře.

dobře: ¡Pásalo bien!Dobře se bav!

docela: bastante biendocela dobře

dopadnout: salir bien/maldopadnout dobře/špatně jednání, zápas ap.

dost: bastante biendost dobře

fajn: (Nos) Lo hemos pasado bien.Měli jsme se fajn.

hezky: ¡Qué todo os vaya bien!Mějte se hezky!

chovat se: ¡Pórtate bien!Chovej se slušně!

jakž: bien que mal, mal que bienjakž takž něco zvládnout ap.

lecjak: No estoy muy bien.Mám se lecjak.

mít se: Estoy bien.Mám se dobře.

nanic: No me siento bien., Me siento mal.Je mi nanic.

ohromný: ¡Está muy bien!, ¡Fantástico!iron., hovor. No to je ohromný! v rozhořčení ap.

pamatovat (si): Si me acuerdo bien..., Si no me equivoco...Pokud si dobře pamatuji...

pěkně: cantar muy bien(moc) pěkně zpívat

pochodit: salir biendobře pochodit

pořádek: ¿Estás bien?Jsi v pořádku?

ahora: ahora bientak tedy, nuže, no uvození

pořídit: tener éxito, kdo s čím salir bien alg a algndobře pořídit

prospět: El cambio te hará bien.Změna ti prospěje.

rád: No me cae bien.Nemám ho ráda. je mi nesympatický

sluch: oír bien, tener un oído muy finomít dobrý sluch

snášet: Resiste bien el calor.Dobře snáší teplo.

spíš: Estaba más bien enfadado.Byl spíš naštvaný.

teple: Abrígate bien.Teple se obleč.

užít: ¡Pásatelo bien!Užij si to!

vést si: Lo haces bien.Vedeš si dobře.

vyhovovat: ¿Le conviene?, ¿Le viene bien?Vyhovuje Vám to?

vycházet: estar a bien con algn, hovor. hacer buenas migas con algndobře vycházet s kým

vyjádřit se: ¿Me he explicado (bien)?Vyjádřila jsem se jasně?

zamyslet se: Piénsalo bien.Zamysli se nad tím.

zatím: Por ahora, bien., De momento, bien.Zatím dobrý.

znít: Suena bien.To zní dobře.

držet: Cruzaré los dedos para que todo salga bien.Budu ti držet palce/pěsti, ať to dobře dopadne.

koště: (Toda) Escoba nueva barre bien.Nové koště dobře mete.

kůže: no sentirse muy bien, no estar muy católiconebýt ve své kůži

láska: Quien bien quiere, tarde olvida.Stará láska nerezaví.

louže: estar en un lío (bien grande)octnout se v louži

nový: Escoba nueva barre bien.Nové koště dobře mete.

pravý: tener el corazón bien puestomít srdce na pravém místě

rezavět: Quien bien quiere, tarde olvida.Stará láska nerezaví.

rostlý: tener buena planta, estar bien plantadobýt dobře rostlý

smetiště: Dos gallos no cantan bien en un gallinero.Dva kohouti na jednom smetišti.

srdce: tener el corazón bien puestomít srdce na pravém místě

škatulka: pěkně upravený estar bien arregladito, čistý estar limpio como una patenabýt jako ze škatulky

všechen, všechna, všechno: No hay mal que por bien no venga.Všechno zlé je k něčemu dobré.