Hlavní obsah

empleado

Fráze

  1. hovor.dar alg por bien empleado nelitovat čeho

Vyskytuje se v

empleo: oficina de empleoúřad práce

kmenový: empleados de basekmenoví zaměstnanci

paní: empleada de hogarpaní do domácnosti

pracovní: oficina de empleopracovní úřad

státní: empleado públicostátní zaměstnanec

úřad: oficina de empleoúřad práce

zaměstnanost: índice de empleoindex zaměstnanosti

domácnost: empleada de hogarpaní do domácnosti

práce: tener trabajo/empleomít práci být zaměstnaný

přijmout: Vamos a contratar nuevos empleados.Přijmeme nové pracovníky.

stálý: empleo fijostálé zaměstnání

žádost: solicitud de empleožádost o místo

empleado: dar alg por bien empleadonelitovat čeho