Hlavní obsah

práce

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (cílená činnost) trabajo m, labor mnemít co na prácino tener nada que hacerduševní prácetrabajo m intelectualfyzická/manuální prácetrabajo m físico/manualruční prácelabores f pldomácí prácequehaceres m pl domésticosnucené prácetrabajos m pl forzosos
  2. (fyzikální veličina) trabajo m
  3. (odborná činnost) trabajo mSvátek práceFiesta f de Trabajopráce na směnytrabajo m por turnospráce přes čashoras f pl extrasproduktivita práceproductividad f del trabajo
  4. (zaměstnání) empleo m, trabajo mbýt bez práce nezaměstnanýestar en paromít práci být zaměstnanýtener trabajo/empleo
  5. (výsledné dílo) trabajo m, obra fdisertační/diplomová prácetesis f/tesina fpísemná práceredacción f, (zkouška) examen m escrito
  6. (způsob provedení) trabajo m(dílo) obra f

Vyskytuje se v

burza: burza prácebolsa de trabajo

dělba: dělba prácedivisión del trabajo

diplomový: diplomová prácetesina , magisterská ap. tesis de licenciatura

disertační: disertační prácetesis

dobrý: dobrá prácetrabajo impecable

doktorský: doktorská prácetesis doctoral

duševní: duševní prácetrabajo intelectual

mechanický: fyz. mechanická prácetrabajo mecánico

nečistý: nečistá prácetrabajo sucio

nucený: nucené prácetrabajos forzosos

obhajoba: obhajoba diplomové prácedefensa de la tesis

polní: polní prácelabor , trabajo campesino, labranza , faena agrícola

poloviční: práce na poloviční úvazektrabajo a media jornada

popis: popis prácedescripción del trabajo

prací: prací prášekdetergente

prospěšný: práv. obecně prospěšné prácetrabajo correccional

prostředek: prostředek na mytí nádobí, prací prostředekdetergente

přidělovat: přidělovat úkol/práci komuatarear/asignar la tarea a algn

ruční: Je to ruční práce.Está hecho a mano.

trh: trh prácemercado de trabajo/laboral

uložit: uložit úkol/práci komuatarear a algn

úřad: úřad práceoficina de empleo

veřejně: práv. veřejně prospěšné prácetrabajos en beneficio de la comunidad

zákoník: zákoník prácecódigo laboral

bez, beze: být bez práce nezaměstnanýestar en paro

bránit: bránit komu v práciimpedir a algn trabajar

být: být bez práceestar en paro

domácí: domácí prácetareas domésticas

hromada: Mám hromadu práce.Tengo un montón de trabajo.

mít: mít toho moc na prácitener muchas cosas que hacer

najít: Nenašel práci.No encontró trabajo.

odjet: Odjel do práce.Se ha ido al trabajo.

půl: práce na půl úvazkutrabajo a media jornada

samý: Pro samou práci...Por tanto trabajo...

týmový: týmová prácetrabajo en equipo

v, ve: být v práciestar en el trabajo

vyhazovat: vyhazovat z práceechar a la calle

vyhýbat se: vyhýbat se prácievadir el trabajo, přen., expr. escurrir el bulto

z, ze: propustit z prácedespedir del trabajo

koláč: Bez práce nejsou koláče.No hay atajo sin trabajo.

plný: mít plné ruce prácetener mucho trabajo

atareado: estar atareadomít hodně práce

calendario: calendario de trabajorozvrh prací

dedicación: dedicación exclusiva/plena/a tiempo completo(práce na) plný úvazek

empleo: oficina de empleoúřad práce

empleo: dar empleo a algndát práci komu, zaměstnat koho

forzoso: trabajos forzososnucené práce

laboral: mercado laboraltrh práce

manipulado: trabajos de manipuladomanipulační práce

ministerio: Ministerio de Trabajo (y Asuntos Sociales)ministerstvo práce (a sociálních věcí)

psíquico: trabajo psíquicoduševní práce

quehacer: quehaceres domésticosdomácí práce

temporal: trabajo temporalsezonní práce

trabajo: hovor. trabajo de chinostitěrná práce zdlouhavá, pečlivá ap.

trabajo: trabajos forzadosnucené práce vězňů ap.

a: ¡A trabajar!Do práce!

asignar: asignar trabajo a algnpřidělit komu práci

auxiliar: trabajo auxiliarpomocné práce

contra: las contras de ese trabajonevýhody té práce

desocupado: estar desocupadonemít co na práci, mít volno

estacional: trabajo estacionalsezónní práce

faena: hovor. meterse en faenapustit se do práce