Hlavní obsah

trabajo

Vyskytuje se v

trabajo: potíže, těžkosti, bídatrabajos

calendario: rozvrh pracícalendario de trabajo

contrato: pracovní smlouvacontrato de trabajo

forzoso: nucené prácetrabajos forzosos

manipulado: manipulační prácetrabajos de manipulado

ministerio: ministerstvo práce (a sociálních věcí)Ministerio de Trabajo (y Asuntos Sociales)

psíquico: duševní prácetrabajo psíquico

temporal: sezonní prácetrabajo temporal

a: Do práce!¡A trabajar!

adicto: workoholik, workholikadicto al trabajo

alteración: změna pracovních podmínekalteración de las condiciones de trabajo

asignar: přidělit komu práciasignar trabajo a algn

auxiliar: pomocné prácetrabajo auxiliar

contra: nevýhody té prácelas contras de ese trabajo

de: Pracuje jako číšník.Trabaja de camarero.

estacional: sezónní prácetrabajo estacional

llevar: Pracuje tu už dva roky.Lleva dos años trabajando aquí.

máquina: pracovat jako stroj dobře a rychletrabajar como una máquina

mula: dřít jako mezektrabajar como una mula

burza: burza prácebolsa de trabajo

dělba: dělba prácedivisión del trabajo

doba: pracovní dobahorario de trabajo

dobrý: dobrá prácetrabajo impecable

duševní: duševní prácetrabajo intelectual

hypotéza: pracovní hypotézahipótesis de trabajo

mechanický: fyz. mechanická prácetrabajo mecánico

nečistý: nečistá prácetrabajo sucio

neschopnost: pracovní neschopnostincapacidad para trabajar

nucený: nucené prácetrabajos forzosos

podmínka: pracovní podmínkycondiciones de trabajo

pohovor: přijímací pohovor do práceentrevista de trabajo

polní: polní prácelabor , trabajo campesino, labranza , faena agrícola

poloviční: práce na poloviční úvazektrabajo a media jornada

popis: popis prácedescripción del trabajo

povolení: pracovní povolenípermiso de trabajo

práce: duševní prácetrabajo intelectual

pracovat: pracovat na částečný úvazektrabajar a tiempo parcial

pracovní: pracovní povolenípermiso de trabajo

prospěšný: práv. obecně prospěšné prácetrabajo correccional

prostředek: ekon. výrobní/ekonomické/pracovní prostředkymedios de producción/económicos/de trabajo

provoz: dvousměnný provoztrabajo de dos turnos

sedavý: sedavé zaměstnánítrabajo sedentario

směna: pracovat na směnytrabajar por turnos

trh: trh prácemercado de trabajo/laboral

úkolový: úkolová mzdasalario a destajo, paga por trabajo realizado

veřejně: práv. veřejně prospěšné prácetrabajos en beneficio de la comunidad

zaměstnání: vedlejší zaměstnánísegundo trabajo

bolsa: burza prácebolsa de trabajo

živnost: provozovat živnostejercer un trabajo autónomo, ser autónomo

bránit: bránit komu v práciimpedir a algn trabajar

dělat: Co dělá?¿En qué trabaja?

důvod: z pracovních důvodůpor razones de trabajo

hromada: Mám hromadu práce.Tengo un montón de trabajo.

jako: Pracuje jako servírka.Trabaja como camarera.

místo: pracovní místopuesto de trabajo

najít: Nenašel práci.No encontró trabajo.

oddech: Pracuje bez oddechu.Trabaja sin descanso.

odjet: Odjel do práce.Se ha ido al trabajo.

přesčas: pracovat přesčashacer/trabajar horas extras

půl: práce na půl úvazkutrabajo a media jornada

samý: Pro samou práci...Por tanto trabajo...

tvrdě: tvrdě pracovattrabajar duro

týmový: týmová prácetrabajo en equipo

v, ve: být v práciestar en el trabajo

vyhýbat se: vyhýbat se prácievadir el trabajo, přen., expr. escurrir el bulto

z, ze: propustit z prácedespedir del trabajo

koláč: Bez práce nejsou koláče.No hay atajo sin trabajo.

kůň: dřít se jako kůňtrabajar como un negro

mašina: jet jako mašina vytrvale pracovat ap.trabajar de firme

noha: pracovat na volné nozetrabajar por cuenta propia

plný: mít plné ruce prácetener mucho trabajo