Hlavní obsah

se, si

Zájmeno

  1. (u zvratných sloves) seJmenuji se...Me llamo...Koupili si auto.Se compraron un coche.Co si myslíš?¿Qué piensas?
  2. (vyjádření trpného stavu) seŘíká se, že ...Se dice que ...Tady se nekouří.Aquí no se fuma.
  3. (neosobní vyjádření) se
  4. si expr.(vyjadřuje libost, odpor) se

Vyskytuje se v

nést: nést s seboumít za následek llevar (consigo), conllevar, přinášet traer* consigo

mít: mít s seboullevar (consigo)

porážka: smířit se s porážkouaceptar la derrota

potýkat se: potýkat se s problémytener dificultades/problemas, estar sobre/en la dificultad

naobědvat se: Naobědváš se s námi?¿Vas a comer con nosotros?

zahrávat si: zahrávat si se životemjugarse la vida

zdravit: zdravit se s přátelisaludarse con amigos

bojovat: bojovat sám se sebouluchar consigo mismo

ďábel: spolčit se s ďáblempactar con el diablo/demonio

lžička: narodit se se stříbrnou lžičkou v puseser de noble linaje

oheň: hrát si/zahrávat si s ohněmjugar con fuego, echar leña al fuego

s, se: s sebouconsigo