Hlavní obsah

bien

Vyskytuje se v

base: vydatně, pořádněa base de bien

bien: majetek, statky, prostředkybienes

caer: být/nebýt sympatický komucaer bien/mal a algn

empleado: nelitovat čehodar alg por bien empleado

equipo: strojní zařízení, přístrojové vybavení, výrobní prostředkybienes de equipo

estar: (tak) dobře přitakáníestá bien

ganancial: společný majetek manželůbienes gananciales

ir: jít dobře, dařit se práce ap.ir bien

mal: jakž takž, nějak, jakkoli něco zvládnout ap.mal que bien

más: spíšemás bien

mirado: dobře/špatně přijímanýbien/mal mirado

plantado: hezký, urostlýbien plantado

si: i když, alesi bien

tomar: připustit, přijmouttomar a bien

venir: hodit se, vyhovovatvenir bien

visto: alg(n) být dobře pohlíženo na koho/coestar bien visto

avenido: svorný, jednotnýbien avenido

empezar: mít dobrý začátek, začít slibněempezar bien

encarado: vypadající dobře/sympatickybien encarado

inmueble: nemovitosti, nemovitý majetekbienes inmuebles

intencionado: dobře/špatně míněný, s dobrými/se zlými úmyslybien/mal intencionado

llevar: dobře/špatně se snášet/vycházetllevarse bien/mal

mueble: movitý majetekbienes muebles

oler: vonět/zapáchatoler bien/mal

administrado: spravovaný majetekbienes administrados

decir: laditdecir bien

encontrar: Necítím se dobře.No me encuentro bien.

huy: Jé, super!¡Huy, qué bien!

muy: velmi dobřemuy bien

salir: uspět kdo, podařit se, dobře dopadnout komusalir bien (a) algn

salud: být zdravý, cítit se dobřeestar bien de salud

escoba: Nové koště dobře mete.pořek. Escoba nueva barre bien.

anebo: buď... (a)neboo...o, bien...bien, ora...ora

buď: buď... (a) neboo... o, bien... bien

detail: promýšlet do detailupensar bien, přen. hilar fino

i: i když, i kdybyaunque, bien que, aun cuando, si bien

jak: hned jakno bien, como

ještě: ještě že...menos mal..., a bien que...

jmění: práv. společné jmění manželůsociedad conyugal, sociedad de gananciales, comunidad de bienes

lov: Lovu zdar!¡Buena caza!, hovor. ¡Que pinte bien!

movitý: movitý majetekbienes muebles

nebo: buď... neboo... o, bien... bien, zast. ora... ora

nemovitý: nemovitý majetekbienes inmuebles

považovat: považovat za správnéconsiderar correcto, tener a/por bien

přijít: přijít vhodvenir bien

rozumět: dobře si rozumět s kýmllevarse bien con algn, přen., hovor. hacer buenas migas con algn

slušně: chovat se slušněportarse bien, tener modales

snést se: dobře se snéstllevarse bien

tak: Tak dobrá!¡Está bien!

tedy: tak tedyahora bien, pues bien

věc: práv. věci movitébienes muebles

vhod: přijít vhodvenir bien

vychovaný: dobře vychovanýbien criado

vyslovovat: dobře vyslovovatpronunciar bien

zábava: Příjemnou zábavu!tykání ¡Pásalo bien!, tykání více lidem ¡Pasadlo bien!

bavit se: Dobře se bavte!¡Pasadlo bien!

být: Je mi špatně/dobře.Estoy mal/bien.

cítit se: Necítím se dobře.No me siento bien.

dařit se: Daří se mi dobře.Estoy bien.

dobře: Dobře se bav!¡Pásalo bien!

docela: docela dobřebastante bien

dopadnout: dopadnout dobře/špatně jednání, zápas ap.salir bien/mal

dost: dost dobřebastante bien

fajn: Měli jsme se fajn.(Nos) Lo hemos pasado bien.

hezky: Mějte se hezky!¡Qué todo os vaya bien!

chovat se: Chovej se slušně!¡Pórtate bien!

jakž: jakž takž něco zvládnout ap.bien que mal, mal que bien

lecjak: Mám se lecjak.No estoy muy bien.

mít se: Mám se dobře.Estoy bien.

nanic: Je mi nanic.No me siento bien., Me siento mal.

ohromný: iron., hovor. No to je ohromný! v rozhořčení ap.¡Está muy bien!, ¡Fantástico!

pamatovat (si): Pokud si dobře pamatuji...Si me acuerdo bien..., Si no me equivoco...

pěkně: (moc) pěkně zpívatcantar muy bien

pochodit: dobře pochoditsalir bien

pořádek: Jsi v pořádku?¿Estás bien?

ahora: tak tedy, nuže, no uvozeníahora bien

pořídit: dobře pořídittener éxito, kdo s čím salir bien alg a algn

prospět: Změna ti prospěje.El cambio te hará bien.

rád: Nemám ho ráda. je mi nesympatickýNo me cae bien.

sluch: mít dobrý sluchoír bien, tener un oído muy fino

snášet: Dobře snáší teplo.Resiste bien el calor.

spíš: Byl spíš naštvaný.Estaba más bien enfadado.

teple: Teple se obleč.Abrígate bien.

užít: Užij si to!¡Pásatelo bien!

vést si: Vedeš si dobře.Lo haces bien.

vyhovovat: Vyhovuje Vám to?¿Le conviene?, ¿Le viene bien?

vycházet: dobře vycházet s kýmestar a bien con algn, hovor. hacer buenas migas con algn

vyjádřit se: Vyjádřila jsem se jasně?¿Me he explicado (bien)?

zamyslet se: Zamysli se nad tím.Piénsalo bien.

zatím: Zatím dobrý.Por ahora, bien., De momento, bien.

znít: To zní dobře.Suena bien.

držet: Budu ti držet palce/pěsti, ať to dobře dopadne.Cruzaré los dedos para que todo salga bien.

koště: Nové koště dobře mete.(Toda) Escoba nueva barre bien.

kůže: nebýt ve své kůžino sentirse muy bien, no estar muy católico

láska: Stará láska nerezaví.Quien bien quiere, tarde olvida.

louže: octnout se v loužiestar en un lío (bien grande)

nový: Nové koště dobře mete.Escoba nueva barre bien.

pravý: mít srdce na pravém místětener el corazón bien puesto

rezavět: Stará láska nerezaví.Quien bien quiere, tarde olvida.

rostlý: být dobře rostlýtener buena planta, estar bien plantado

smetiště: Dva kohouti na jednom smetišti.Dos gallos no cantan bien en un gallinero.

srdce: mít srdce na pravém místětener el corazón bien puesto

škatulka: být jako ze škatulkypěkně upravený estar bien arregladito, čistý estar limpio como una patena

všechen, všechna, všechno: Všechno zlé je k něčemu dobré.No hay mal que por bien no venga.