Hlavní obsah

más

Podstatné jméno mužské

Příslovce

  1. que/de alg víc, více než coa más tardarnejpozdějicada vez másčím dál vícecuanto más...čím více...de hoy en másode dneška, do budoucnade lo másvelmide másnavíc do počtu ap., zbytečný, hovor. nečinný, nezaměstnaný činnostímás adelantepozději, potom, níže v textu ap.más alto que...vyšší než...
  2. spíše
  3. především, hlavně, tím víc

Vyskytuje se v

faltar: ¡(No) faltaba/faltaría más!To tak!, To by ještě/tak scházelo!, to nebylo třeba/zapotřebí reakce na laskavost

listo: más listo que el hambremazaný jako liška

lo: a lo más/sumonanejvýš, nejvíc

más: a más no poderco nejvíc, hrozně moc

mientras: mientras másčím víc

pintado: el más pintadonejschopnější, nejvhodnější, nejrozumnější

poder: no poder másbýt unavený/zničený/hin

sin: sin más (ni más)bez důvodu, bezdůvodně

vez: cada vez másčím dál tím víc

adelante: más adelantepozději, dále

allá: más allá (de)dále (než) po cestě ap.

cada: cada vez másčím dál víc(e)

lima: comer como una lima/más que una limajíst jako nezavřený/za tři

limpio: limpio como/más que una patenajako ze škatulky

menos: cuanto menos..., más...čím méně..., tím více...

tardar: a más tardarnejpozději nejzazší mez

temprano: (más) tarde o (más) tempranodříve či později

ver: véase más abajoviz níže

feo: ser más feo que Piciobýt šeredný jako noc

či: más pronto o más tarde, tarde o tempranodříve, či později

jednou: una vez másještě jednou

ještě: una vez másještě jednou

již: ya no, no másjiž ne

méně: más o menosvíce či méně

mluvit: Hable usted más despacio/alto, por favor.Mluvte, prosím, pomaleji/víc nahlas.

pant: soltar la tarabilla, hablar como un descosido/más que una cotorra, cotorrearmlít pantem

pravda: verdad verdadera, verdad y nada más que la verdadpravda pravdoucí

právo: derechos civiles/más elementalesobčanská/základní práva

tolik: dos veces másdvakrát tolik

: no más, ya nouž ne

většina: mitad más unonadpoloviční většina

všechen, všechna, všechno: más que todonade všechno

znaménko: signo de más/menoskladné/záporné znaménko

co: cuanto más tanto mejorčím více tím lépe

debilní: ¡Qué ideas más estúpidas tienes!Ty máš ale debilní nápady!

drzý: Tiene mucha cara/mucho morro., Es más fresco que una lechuga.Je strašně drzý.

dvakrát: dos veces másdvakrát tolik

existovat: Hay más opciones.Existuje více možností.

mnohem: mucho más altomnohem vyšší

moct: No puedo más.Už nemůžu.

nahlas: ¿Puede hablar más alto?Můžete mluvit víc nahlas?

něco: ¿Algo más?Ještě něco?

nejbližší: la familia más cercananejbližší rodina

nejraději: Me gusta más la cerveza negra.Nejraději mám černé pivo.

nejvíc: lo más posibleco nejvíc

nezbývat: No queda más remedio que...Nezbývá než...

o: ser un metro más largobýt o metr delší

pomalu: Hable más lento por favor.Mluvte prosím pomaleji.

pozdě: dejar para más tardenechat na později

přidat: ¿Puedo tomar más?Můžu si přidat?

snést: no poder aguantar (más)nemoci už dále snést

soustrast: Mi más sentido pésame., Le acompaño en su sentimiento.Upřímnou soustrast.

spíš: Estaba más bien enfadado.Byl spíš naštvaný.

srdečně: Le doy mi más sincera bienvenida.Srdečně vás vítám.

trápit se: Ya no te preocupes más por eso.Už se tím netrap.

trochu: un poco más grandetrochu větší

třikrát: tres veces mástřikrát více

udržet: No podía sostenerlo más.Už jsem to nemohl udržet.

víc: cada vez másčím dál víc

vydržet: Ya no lo aguanto más.Už to nevydržím.

vyšší: Es 10 centímetros más alto que yo.Je o 10 centimetrů vyšší než já.

že: Lo más importante es que ...Hlavně že ...

čas: No por mucho madrugar amanece más temprano.Dočkej času jako husa klasu.

dobrák: Es más bueno que el pan.Je to dobrák od kosti.

dobrý: Más vale un pájaro en mano que cien volando.Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.

facka: más claro que el aguajasný jako facka

hrst: Más vale un pájaro en la mano que cien volando.Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.

cuanto: cuanto másnemluvě o zesílení

kráva: La gallina de mi vecina más huevos pone que la mía.Sousedova kráva lepší mléko dává.

krysa: Es más ruin que su zapato.přen., expr. Je to pěkná krysa.

lepší: Más vale un pájaro en mano que cien volando.Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.

mák: Hubo un titipuchal de gente., Hubo más gente que agua.Bylo tam lidí jako máku.

minus: más o menosplus minus

moudrý: Más vale ser necio que porfiado.Moudřejší ustoupí.

myš: ser más pobre que una ratabýt chudý jako kostelní myš

opice: ser más listo que el hambre, ser taimado, ser cuco, ser lagartobýt chytrý jako opice

ošklivý: más feo que una noche (de truenos), más feo que el pecadoošklivější než noc

ovoce: Fruta prohibida, más apetecida.Zakázané ovoce nejvíc chutná.

plus: más o menosplus minus přibližně

poleno: estar más sordo que una tapiabýt hluchý jako poleno

půda: que no cabe másaž na půdu velmi

rovný: más derecho que una velarovný jako svíčka

řezat: Más vale prevenir que curar.Dvakrát měř a jednou řež.

slovo: ¡Ni una palabra más!Už ani slovo!

slunce: ser más claro que el aguabýt nad slunce jasnější

starý: más viejo que Matusalénstarý jako Metuzalém

špička: no ver más allá de sus naricesnevidět si na špičku nosu

šťastný: estar más contento que unas castañuelasbýt šťastný jako blecha

těžký: más pesado que el plomo, plúmbeotěžký jako olovo