Hlavní obsah

más

Podstatné jméno mužské

Příslovce

  1. que/de alg víc, více než coa más tardarnejpozdějicada vez másčím dál vícecuanto más...čím více...de hoy en másode dneška, do budoucnade lo másvelmide másnavíc do počtu ap., zbytečný, hovor. nečinný, nezaměstnaný činnostímás adelantepozději, potom, níže v textu ap.más alto que...vyšší než...
  2. spíše
  3. především, hlavně, tím víc

Vyskytuje se v

cuanto: cuanto másnemluvě o zesílení

faltar: ¡(No) faltaba/faltaría más!To tak!, To by ještě/tak scházelo!, to nebylo třeba/zapotřebí reakce na laskavost

listo: más listo que el hambremazaný jako liška

lo: a lo más/sumonanejvýš, nejvíc

mientras: mientras másčím víc

pintado: el más pintadonejschopnější, nejvhodnější, nejrozumnější

poder: no poder másbýt unavený/zničený/hin

sin: sin más (ni más)bez důvodu, bezdůvodně

vez: cada vez másčím dál tím víc

adelante: más adelantepozději, dále

allá: más allá (de)dále (než) po cestě ap.

cada: cada vez másčím dál víc(e)

lima: comer como una lima/más que una limajíst jako nezavřený/za tři

limpio: limpio como/más que una patenajako ze škatulky

menos: cuanto menos..., más...čím méně..., tím více...

menos: más o menosvíceméně

pronto: lo más pronto posibleco nejdřív(e)

tardar: a más tardarnejpozději nejzazší mez

temprano: (más) tarde o (más) tempranodříve či později

vez: las más de las vecesvětšinou, ve většině případů, nejčastěji

ver: véase más abajoviz níže

feo: ser más feo que Piciobýt šeredný jako noc

či: dříve, či pozdějimás pronto o más tarde, tarde o temprano

jednou: ještě jednouuna vez más

ještě: ještě jednouuna vez más

již: již neya no, no más

již: již nikdynunca más

méně: více či méněmás o menos

mluvit: Mluvte, prosím, pomaleji/víc nahlas.Hable usted más despacio/alto, por favor.

pant: mlít pantemsoltar la tarabilla, hablar como un descosido/más que una cotorra, cotorrear

pravda: pravda pravdoucíverdad verdadera, verdad y nada más que la verdad

právo: občanská/základní právaderechos civiles/más elementales

tolik: dvakrát tolikdos veces más

: už neno más, ya no

většina: nadpoloviční většinamitad más uno

všechen, všechna, všechno: nade všechnomás que todo

všechen, všechna, všechno: všeho všudyni más ni menos

znaménko: kladné/záporné znaménkosigno de más/menos

co: čím více tím lépecuanto más tanto mejor

co: co nejrychlejilo más rápido posible

debilní: Ty máš ale debilní nápady!¡Qué ideas más estúpidas tienes!

drzý: Je strašně drzý.Tiene mucha cara/mucho morro., Es más fresco que una lechuga.

dvakrát: dvakrát tolikdos veces más

existovat: Existuje více možností.Hay más opciones.

ještě: Vezmi si ještě.Toma más.

mnohem: mnohem vyššímucho más alto

mnohem: mnohem vícmucho más

moct: Už nemůžu.No puedo más.

nahlas: Můžete mluvit víc nahlas?¿Puede hablar más alto?

něco: Ještě něco?¿Algo más?

něco: o něco vícun poco más

nejbližší: nejbližší rodinala familia más cercana

nejraději: Nejraději mám černé pivo.Me gusta más la cerveza negra.

nejvíc: co nejvíclo más posible

nezbývat: Nezbývá než...No queda más remedio que...

o: být o metr delšíser un metro más largo

pomalu: Mluvte prosím pomaleji.Hable más lento por favor.

pozdě: nechat na pozdějidejar para más tarde

přidat: Můžu si přidat?¿Puedo tomar más?

snést: nemoci už dále snéstno poder aguantar (más)

snést: Já (už) to nesnesu.No puedo aguantarlo (más).

soustrast: Upřímnou soustrast.Mi más sentido pésame., Le acompaño en su sentimiento.

spíš: Byl spíš naštvaný.Estaba más bien enfadado.

spíš: tím spíšaún más

srdečně: Srdečně vás vítám.Le doy mi más sincera bienvenida.

trápit se: Už se tím netrap.Ya no te preocupes más por eso.

trochu: trochu většíun poco más grande

třikrát: třikrát vícetres veces más

udržet: Už jsem to nemohl udržet.No podía sostenerlo más.

víc: čím dál víccada vez más

víc: mnohem vícmucho más

vydržet: Už to nevydržím.Ya no lo aguanto más.

vyšší: Je o 10 centimetrů vyšší než já.Es 10 centímetros más alto que yo.

že: Hlavně že ...Lo más importante es que ...

čas: Dočkej času jako husa klasu.No por mucho madrugar amanece más temprano.

dobrák: Je to dobrák od kosti.Es más bueno que el pan.

dobrý: Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.Más vale un pájaro en mano que cien volando.

facka: jasný jako fackamás claro que el agua

hrst: Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.Más vale un pájaro en la mano que cien volando.

kráva: Sousedova kráva lepší mléko dává.La gallina de mi vecina más huevos pone que la mía.

krysa: přen., expr. Je to pěkná krysa.Es más ruin que su zapato.

lepší: Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.Más vale un pájaro en mano que cien volando.

mák: Bylo tam lidí jako máku.Hubo un titipuchal de gente., Hubo más gente que agua.

minus: plus minusmás o menos

moudrý: Moudřejší ustoupí.Más vale ser necio que porfiado.

myš: být chudý jako kostelní myšser más pobre que una rata

opice: být chytrý jako opiceser más listo que el hambre, ser taimado

ošklivý: ošklivější než nocmás feo que una noche (de truenos), más feo que el pecado

ovoce: Zakázané ovoce nejvíc chutná.Fruta prohibida, más apetecida.

plus: plus minus přibližněmás o menos