Hlavní obsah

nahlas

Příslovce

Vyskytuje se v

mluvit: Mluvte, prosím, pomaleji/víc nahlas.Hable usted más despacio/alto, por favor.

alto: nahlasen voz alta

voz: nahlas/potichuen voz alta/baja

parte: oznámit co, podat zprávu o čem, nahlásit codar parte de alg

nahlas: Můžete mluvit víc nahlas?¿Puede hablar más alto?