Hlavní obsah

parte

Vyskytuje se v

alma: partir el almadrásat/rvát srdce působit velkou lítost

arte: no tener arte ni parte en algnemít co do činění s čím

bacalao: cortar/partir el bacalaomít hlavní slovo, rozhodovat

brazo: a brazo partidozuby nehty, ze všech sil, velice úporně usilovat ap.

partido: ser un buen partidobýt dobrá partie pro sňatek

partir: a partir deod časově

pudendo: partes pudendasohanbí

acusador: práv. parte acusadoražalující strana, obžaloba

amistoso: partido amistosopřátelský zápas

clasificatorio: sport. partido clasificatoriokvalifikační zápas

comprador: parte compradorakupující strana ve smlouvě

contratante: parte contratantesmluvní strana

formar: formar parte de alg(z)účastnit se, být/stát se součástí čeho

integral: parte integralneoddělitelná součást

médico: parte médicolékařská zpráva

meteorológico: parte meteorológicozprávy o počasí, počasí relace

partido: partido amistosopřátelské utkání

partido: partido de desempaterozhodující zápas

partido: sacar partidozískat prospěch

prematuro: parto prematuropředčasný porod

cuarto: cuarta partečtvrtina

quincuagésimo: quincuagésima partepadesátina

recuerdo: dar recuerdos de parte de algnpozdravovat od koho

agrární: agrární stranapartido agrario

huba: rozbít hubu komupartir a algn la cara/boca

jídelní: jídelní koutcomedor , parte destinada para comer

komplikovaný: med. komplikovaný porodparto complicado

konzervativní: polit. konzervativní stranapartido conservador

levicový: levicová stranapartido izquierdista

liberální: liberální stranapartido liberal

někam: někam jinama otra parte, a otro lugar

někde: někde jindeen otra parte, en otro lugar

nikudy: nikudy jinudypor ninguna otra parte

odvetný: odvetný zápasdesquite , partido de vuelta

podíl: alikvotní podíl beze zbytkuparte alícuota

porodní: porodní sálsala de parto

prohlášení: oficiální/úřední prohlášeníparte oficial

přátelský: přátelský zápaspartido amistoso

předčasný: předčasný porodparto prematuro

rozdělený: rozdělený napůlpartido por la mitad

rozdělený: rozdělený na tři dílydividido en tres partes, terciado

rozdělit: rozdělit napůlpartir por mitad

rozdělit: rozdělit na tři dílydividir en tres partes, terciar

rozdělovat: rozdělovat napůlpartir por mitad

rozhodující: sport. rozhodující zápaspartido de desempate

rvát: To mi rve srdce.Eso me parte el alma.

stát: stát na čí straněestar de parte de algn

strana: levicová stranapartido de izquierda

strana: pravicová stranapartido de derecha

jednak: jednak - jednak za prvé - za druhépor una parte - por otra parte

kolik: Od kolika hodin?¿Desde/A partir qué hora?

kompromis: udělat kompromisllegar a un acuerdo, přen. partir la diferencia

laskavý: To je od vás velmi laskavé.Es muy amable de su parte.

mašinerie: obsluhovat část mašinerieoperar con una parte de la maquinaria

milimetr: desetina milimetrudécima parte de milímetro

milý: To je od vás milé.Qué amable de su parte.

od, ode: Od koho?¿De quién?, ¿De parte de quién?

od, ode: To je od vás moc hezké.Es muy amable de su parte.

odjet: Vlak právě odjel.El tren acaba de partir.

podíl: nemít podíl na čem zásluhyno contribuir a alg, přen., hovor. no tener arte ni parte en alg

porodní: porodní bolestidolores del parto

pozdravovat: Pozdravuj ho ode mne.Dale recuerdos de mi parte.

přední: přední strana budovy ap.parte delantera, frente , lado delantero

překotný: med. překotný porodparto precipitado

spontánní: med. spontánní porodparto espontáneo

účastnit se: účastnit se konkurzuconcursar, tomar parte en un concurso