Hlavní obsah

parte

Podstatné jméno ženské

 1. částen partečástečný, částečně, neúplný, neúplněhacer las partes de alg(roz)dělit co
 2. díl
 3. místo, částa alguna parteněkama ninguna partenikamen alguna parteněkdeen ninguna partenikdepor todas partesvšude
 4. stránka, pohled, perspektiva
 5. strana, částpor parte de algnze strany kohopor una parte..., por otra parte...na jednu stranu..., na druhou stranu...
 6. práv.strana ve sporu ap.
 7. div.role

Fráze

 1. de parte de algn od koho
 2. na stranu/straně koho
 3. la parte del león lví podíl
 4. llevar la mejor/peor parte být ve výhodě/v nevýhodě
 5. no ir a ninguna parte nebýt důležitý, být zanedbatelný
 6. no llevar/conducir a ninguna parte nevést nikam/k ničemu
 7. no tener arte ni parte en alg nemít podíl na čem
 8. parte alícuota podíl beze zbytku, alikvotní podíl
 9. ling.partes de la oración slovní druhy
 10. euf.partes pudendas přirození, rozkrok
 11. euf.salva sea la parte zadek
 12. ser juez y parte nerozhodovat nezúčastněně
 13. tomar parte en alg (z)účastnit se čeho, podílet se na čem

Vyskytuje se v

alma: partir el almadrásat/rvát srdce působit velkou lítost

arte: no tener arte ni parte en algnemít co do činění s čím

bacalao: cortar/partir el bacalaomít hlavní slovo, rozhodovat

brazo: a brazo partidozuby nehty, ze všech sil, velice úporně usilovat ap.

partido: ser un buen partidobýt dobrá partie pro sňatek

partir: a partir deod časově

pudendo: partes pudendasohanbí

acusador: práv. parte acusadoražalující strana, obžaloba

amistoso: partido amistosopřátelský zápas

clasificatorio: sport. partido clasificatoriokvalifikační zápas

comprador: parte compradorakupující strana ve smlouvě

contratante: parte contratantesmluvní strana

formar: formar parte de alg(z)účastnit se, být/stát se součástí čeho

integral: parte integralneoddělitelná součást

médico: parte médicolékařská zpráva

meteorológico: parte meteorológicozprávy o počasí, počasí relace

partido: partido amistosopřátelské utkání

partido: partido de desempaterozhodující zápas

partido: sacar partidozískat prospěch

prematuro: parto prematuropředčasný porod

cuarto: cuarta partečtvrtina

quincuagésimo: quincuagésima partepadesátina

recuerdo: dar recuerdos de parte de algnpozdravovat od koho