Hlavní obsah

parte

Podstatné jméno ženské

 1. částen partečástečný, částečně, neúplný, neúplněhacer las partes de alg(roz)dělit co
 2. díl
 3. místo, částa alguna parteněkama ninguna partenikamen alguna parteněkdeen ninguna partenikdepor todas partesvšude
 4. stránka, pohled, perspektiva
 5. strana, částpor parte de algnze strany kohopor una parte..., por otra parte...na jednu stranu..., na druhou stranu...
 6. práv.strana ve sporu ap.
 7. div.role

Fráze

 1. de parte de algn od koho
 2. na stranu/straně koho
 3. la parte del león lví podíl
 4. llevar la mejor/peor parte být ve výhodě/v nevýhodě
 5. no ir a ninguna parte nebýt důležitý, být zanedbatelný
 6. no llevar/conducir a ninguna parte nevést nikam/k ničemu
 7. no tener arte ni parte en alg nemít podíl na čem
 8. parte alícuota podíl beze zbytku, alikvotní podíl
 9. ling.partes de la oración slovní druhy
 10. euf.partes pudendas přirození, rozkrok
 11. euf.salva sea la parte zadek
 12. ser juez y parte nerozhodovat nezúčastněně
 13. tomar parte en alg (z)účastnit se čeho, podílet se na čem

Vyskytuje se v

arte: nemít co do činění s čímno tener arte ni parte en alg

bacalao: mít hlavní slovo, rozhodovatcortar/partir el bacalao

brazo: zuby nehty, ze všech sil, velice úporně usilovat ap.a brazo partido

parte: od kohode parte de algn

partido: být dobrá partie pro sňatekser un buen partido

partir: od časověa partir de

pudendo: ohanbípartes pudendas

acusador: žalující strana, obžalobapráv. parte acusadora

amistoso: přátelský zápaspartido amistoso

clasificatorio: kvalifikační zápassport. partido clasificatorio

comprador: kupující strana ve smlouvěparte compradora

contratante: smluvní stranaparte contratante

formar: (z)účastnit se, být/stát se součástí čehoformar parte de alg

integral: neoddělitelná součástparte integral

médico: lékařská zprávaparte médico

meteorológico: zprávy o počasí, počasí relaceparte meteorológico

prematuro: předčasný porodparto prematuro

cuarto: čtvrtinacuarta parte

quincuagésimo: padesátinaquincuagésima parte

recuerdo: pozdravovat od kohodar recuerdos de parte de algn

alma: drásat/rvát srdce působit velkou lítostpartir el alma