Hlavní obsah

místo

Podstatné jméno, rod střední

  1. (část prostoru) lugar m, sitio m(sedadlo) asiento mJá na tvém místě...Yo en tu lugar...Je to místo volné?¿Está libre el asiento?místo činulugar m del crimenling. příslovečné určení místacomplemento m circunstancial de lugarling. příslovce místaadverbio m de lugar
  2. (prostor) espacio m
  3. (osada, obec ap.) sitio m, lugar m, localidad f
  4. (část, díl) punto m, parte m(v textu ap.) pasaje mslabé místopunto m débil
  5. (zaměstnání ap.) puesto m, cargo m, posición fpracovní místopuesto m de trabajobýt bez místaestar sin trabajo, estar parado
  6. (pořadí) lugar m, sitio m, posición f, punto m

Příslovce

  1. (náhradou, v zastoupení ap.) en lugar de alg(n), en vez de alg(n)
  2. (na začátku vedl. věty) en lugar de alg

Vyskytuje se v

určení: místo určenícíl, místo doručení (lugar de) destino

artikulace: místo/způsob artikulacepunto /modo de articulación

čin: místo (zlo)činulugar del crimen

desetinný: tři desetinná místatres decimales

poslední: být na posledním místěestar en el último lugar

pravý: člověk na pravém místěpersona en su lugar

příslovce: příslovce času/místa/způsobuadverbio de tiempo/lugar/modo

rušný: rušné místolugar animado, přen. hervidero

setkání: místo setkánílugar de encuentro

stání: místa k stání v divadle ap.entradas para estar de pie

určení: příslovečné určení místa/času/způsobu/příčiny/přípustky/podmínkycomplemento circunstancial de lugar/de tiempo/de modo/de causa/concesivo/de condición

volný: volná (pracovní) místapuestos vacantes

: Až dorazíš na místo, zavolej nám.Cuando llegues, llámanos.

obsadit: Toto místo je obsazeno.Esta plaza está ocupada.

obsadit: obsadit druhé místoclasificarse/quedar segundo, ocupar el segundo puesto

odlehlý: odlehlé místolugar alejado

zaujmout: zaujmout místotomar el asiento

žádost: žádost o místosolicitud de empleo

bolavý: dotknout se bolavého místaponer el dedo en la llaga, tocar la herida

poslední: místo posledního odpočinkumorada eterna/última

pravý: mít srdce na pravém místětener el corazón bien puesto

slunce: hledat své místo na sluncibuscar su lugar bajo el sol

srdce: mít srdce na pravém místětener el corazón bien puesto