Hlavní obsah

vez

Podstatné jméno ženské

  1. krát s číslovkoudos vecesdvakrátlas más de las vecesvětšinou, ve většině případů, nejčastěji
  2. řada, pořadí

Vyskytuje se v

raro: zřídka, málokdy, téměř nikdyrara vez

tal: snadtal vez

vez: najednoua la vez

alguno: několikrátalgunas veces

cada: pokaždécada vez

cuatro: čtyřikrátcuatro veces

más: čím dál vícecada vez más

menos: čím dál méněcada vez menos

tanto: tolikráttantas veces

día: dvakrát dennědos veces al día

próximo: příštěla próxima vez

cuando: sem tam, občas, z času na časde vez en cuando