Hlavní obsah

tal

Vyskytuje se v

astilla: de tal palo tal astillaJablko nepadá daleko od stromu.

con: con (tal de) quejestli(že), pokud, když

qué: ¿Qué tal?Tak jak? to dopadlo ap.

vez: tal vezsnad, asi

cual: tal cual(přesně) tak jak o způsobu

efecto: a tal efectoza tím účelem

a: a tak dáleetcétera, hovor. que si tal que si cual, hovor. tal y cual

jako: tak jakotal como

tak: tak, abyde tal modo/manera que

tak: tak, žede tal modo/manera que

tak: (tak) jak... tak(tal) como... así

účel: za tím účelema tal efecto

že: tím způsobem/tak, žede tal modo/manera que

což: Což takhle ...Y qué tal ...

mít se: Jak se máš?¿Cómo estás?, ¿Qué tal?

případ: v takovém případěen tal caso

tak: Jak řekl, tak to bylo.(Tal) como dijo, así fue.

vést se: Jak se vám vede?¿Qué tal?, ¿Cómo le va?, ¿Cómo está Ud.?

chumelit (se): jako by se nechumelilocomo si tal cosa, como si no pasara nada

jablko: Jablko nepadá daleko od stromu.De tal palo, tal astilla.

kdesi: kdesi cosi všelicos, leccostal y cual cosa

od, ode: Jablko nepadá daleko od stromu.De tal palo tal astilla.

pán: Jaký pán, takový krám.De tal palo tal astilla.

takový: Jaký pán, takový krám.De tal palo tal astilla.